สำนักงาน กทช. ขอเชิญสื่อมวลร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายอินเทอร์เน็ต

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2548 14:15:07 น.

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กทช.

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เชิญชวนผู้สนในร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับนโยบายด้านอินเทอร์เน็ต  ที่สำนักงาน กทช.  ถนนพหลโยธิน  8 หรือ ซอยสายลม ในวันที่  24  เดือนนี้  (มี.ค. 48)  เวลา  13.00 น. - 16.30 น. เป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์สุธรรม  อยู่ในธรรม  กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช.  กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  ระบุให้ กทช. เป็นผู้กำหนดนโยบายการประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ เรื่องอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  นอกจากนั้น  ในปัจจุบัน เยาวชน คนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่  ต่างให้ความสนใจเรื่อง อินเทอร์เน็ต เป็นจำนวนมาก  ซึ่งเป็นไปตามวิวัฒนาการความก้าวหน้า  ในการติดต่อสื่อสารด้วยอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ทันสมัย และเท่าที่ทราบปัจจุบันมีผู้ประกอบ  กิจการด้านอินเทอร์เน็ต ประมาณ 18 ราย  นับเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เล่นอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ  กทช. จึงมีนโยบายให้มีการแข่งขันโดยเสรี  เพื่อให้มีการบริการอินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  เป็นที่คาดหวังว่าเมื่อมีการแข่งขันโดยเสรี ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์มากขึ้น  มีบริการที่ทั่วถึงและราดเร็ว ที่สำคัญราคาค่าบริการจะถูกลง

รองศาตราจารย์สุธรรม  อยู่ในธรรม  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ที่ผ่านมากฎ ระเบียบ  เกี่ยวกับการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต ยังไม่คล่องตัว  จึงมีผู้ประกอบการไม่มากนัก กทช. จะแก้ไขปรับปรุงให้มีความคล่องตัวมากขึ้น  ดังนั้น ในวันที่ 24 มีนาคม ศกนี้  กทช. จึงจัดให้มีการฟังมติสาธารณะที่สำนักงาน กทช. ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่อาคารหอประชุมสำนักงาน กทช. จึงขอเชิญผู้สนใจมาร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการกำหนดนโยบายด้านอินเทอร์เน็ตต่อไป--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »