ความสำเร็จก้าวแรก  นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิต ราชภัฏโคราช

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 16 มีนาคม 2553 10:15:57 น.
กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาล ชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2552 ณ ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการมอบสัมฤทธิบัตรพร้อม ให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 99 คน จากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียน ต่อด้วยการแสดงชุด "คำสัญญา" จากนักเรียนระดับอนุบาล ชั้นปีที่ 1 แล้วตัวแทนนักเรียนขึ้นกล่าวความรู้สึก จากนั้นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาร่วมกันร้องเพลงอนุบาลลำลึกแล้วจึงถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง กล่าวแสดงความยินดี กับการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทั้ง 99 คนว่า การสำเร็จการศึกษาของนักเรียนคนหนึ่ง ก็คือความสำเร็จของทุกๆ ฝ่ายร่วมกัน อันได้แก่ พ่อแม่ ผู้ให้การเลี้ยงดู คณะครูอาจารย์ และมหาวิทยาลัย ที่ให้การอบรมสั่งสอน โดยการศึกษาในระดับอนุบาลหรือปฐมวัยศึกษา นับเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต ตามหลักทางจิตวิทยาถือว่า วัยนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาการทุกด้าน เพราะสมองมนุษย์จะเจริญในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ถึงร้อยละ 80 การศึกษาระยะนี้จึงมีผลต่อบุคลิกภาพ นิสัยใจคอ รวมถึงความสามารถด้านสติปัญญาอันเฉียบคม ต้องอาศัยการเตรียมพร้อม ในช่วงอนุบาล และในโอกาสนี้ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจงมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต สามารถเป็นที่พึ่งพิงแก่ ตัวเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-254000 nrrupr@gmail.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง