มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 45  คน เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 13:56:47 น.
กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 45  คน เยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา  พัฒนาทักษะ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านไอที เพื่อประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานในอนาคต

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านไอที สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม  ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-727-4242

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-727-4346 สุภาพร กิติภัทร์ถาวร
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง