การแสดงโขน ชุด นางลอย วันที่ 23 — 26 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 10:11:14 น.
กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--Polyplus PR

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัด “การแสดงโขน ชุด นางลอย” ตามพระราชเสาวณีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละคร ขึ้นใหม่ เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการสืบสานฝีมือเชิงช่าง อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งช่างทำหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม และช่างเงินช่างทอง รวมทั้งศิลปะการแต่งหน้า จึงเห็นสมควรจัดการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ “โขน” ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณ โดยเลือกบท เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย มาแสดงโดยศิลปินชั้นนำจากกองการสังคีต กรมศิลปากร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, และวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ ตามรูปแบบโขนหลวงแต่โบราณ ทั้งในเรื่องการร่ายรำ การขับร้องและการบรรเลงปี่พาทย์ พร้อมเพิ่มเทคนิคสมัยใหม่ ประกอบฉาก แสงสี และเครื่องแต่งกายที่สร้างขึ้นใหม่อย่างวิจิตรตระการตา โดยจะจัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รอบประชาชนทั่วไป
- วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 19.30 น.
- วันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. และ 19.30 น.
รอบนักเรียน-นักศึกษา
- วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. และ 15.00 น.

สนใจชม “การแสดงโขน ชุด นางลอย” สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ไทย ทิคเก็ต เมเจอร์ Thai Ticket Major ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ (โทร. 02-262-3456) และ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 53 (โทร. 02-247-0028) ในราคา 400 / 600 / 800 / 1,000 บาท และราคาพิเศษ 100 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.khonperformance.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-572-4444 # 345 Polyplus PR
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง