กิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2550 10:58:39 น.

กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือเปิดให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรในวงเงิน ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ลดต้นทุกเดือน ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒ เดือน ผู้มีสิทธิกู้เงิน จะต้องมีภาระหนี้สินรายเดือน รวมกับอัตราผ่อนชำระรายเดือนในการขอกู้เงินครั้งนี้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือน

ผู้ที่สนใจจะขอกู้เงินสามารถยื่นแบบคำขอกู้เงิน พร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานกิจการให้กู้เงิน แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๙, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๕๑, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๕๒ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙

(ที่มา : ข่าว กิจการให้กู้เงิน สก.ทร.โทร.๕๓๒๗๙)
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง