ประวัติย่อ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 7 มีนาคม 2550 08:55:49 น.

ชื่อ                     นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

ตำแหน่ง                 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 012

วันที่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง      วันที่ 1 มกราคม 2550
วันเดือนปีเกิด             วันที่ 9 เมษายน 2500

วุฒิการศึกษา              ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

สถานที่ติดต่อ              999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์                 0 2242 4223,0850456699

โทรสาร                 0 2243 6211

E-mail                 chutinant@boonrawd.co.th

อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง    นักธุรกิจ

ประสบการณ์ที่สำคัญ         ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
ประธานสหพันธ์คาราเต้-โด แห่งประเทศไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
http://www.parliament.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง