ประวัติย่อ  นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 12:24:00 น.
เกิด                7 กรกฏาคม 2505

การศึกษา            บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ที่อยู่                220/202 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร. 388-0960  โทรสาร 389-1175
อาชีพ               นักธุรกิจ
พรรค               ชาติพัฒนา
ประสบการณ์          ส.ส. 2539
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ท.ม.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง