ประวัติย่อ  นายเกษม รุ่งธนเกียรติ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 08:56:00 น.

เกิด                19  พฤษภาคม  2501

การศึกษา            นิติศาสตรบัณฑิต  ม.ธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย

ที่อยู่                49-51  ถ.เทศบาล 1  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์

โทร. (045) 511-019, 513-219
อาชีพ               นักการเมือง
พรรค               ความหวังใหม่
ประสบการณ์          ส.ส. 2529, 2535/2, 2538, 2539
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ป.ม.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง