ประวัติย่อ พลโทสนั่น ขจรประศาสน์

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 1 มกราคม 2540 01:00:00 น.

ชื่อ                   : พลโทสนั่น ขจรประศาสน์

กลุ่มสาขาวิชา           : สังคมศาสตร์, การเมือง; การทหาร; นักการเมือง; พรรคประชาธิปัตย์

อาชีพปัจจุบัน            : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร พรรคประชาธืปัตย์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

สถานภาพสมรส          : สมรส   กับ นางฉวีวรรณ  มีบุตร 4 คน   เป็นชาย1 คน  หญิง 3 คน

สัญชาติ                : ไทย
เชื้อชาติ               : ไทย
ศาสนา                : พุทธ

วันเกิด                : 7 กันยายน 2478,                     ณ จ.พิจิตร ต.บางคลาน อ.โพทะเล

บิดา                  : ขุนขจร ขจรประศาสน์

มารดา                : นางบ๊วย ขจรประศาสน์

ที่อยู่ปัจจุบัน             : 38 หมู่ที่ 7 ต.วังงิ้ว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

การศึกษา              :
โรงเรียนบัฐบำรุง จ.พิจิตร
มัธยมศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาลัย จ.พิจิตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นสูง
ประวัติการทำงาน        :
ผู้บังคับหมวด กองพันทหารม้าที่ 4 กองทัพบก  2499
ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวณ กองพลทหารราบที่ 9 (กาญจนบุรี) กองทัพบก
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
นายทหารคนสนิทร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง(พลเอก ฉลาด หิรัญศิริ)
ประธานคณะกรรมาธิการทหาร  2526-2528

รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม (สมัยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี) 2529

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สมัยพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรี) 9 ส.ค. 2531-2533

รองนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (สมัยพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรี) 2533-2534

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม (สมัยนายชวน  หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี) 29 ก.ย. 2535-ธ.ค. 2537

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย (สมัยนายชวน  หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี) ธ.ค. 2537-20 พ.ค. 2538

พรรคประชาธิปัตย์  2522
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปัตย์
เลขาธิการพรรค พรรคประชาธิปัตย์  2530-ปัจจุบัน
ประวัติการสมัคร ส.ส. :
2522--พรรคประชาธิปัตย์--กรุงเทพมหานคร--ไม่ได้
2526--พรรคประชาธิปัตย์--พิจิตร--เขต 2--ได้ (คะแนน 25,837)
2529--พรรคประชาธิปัตย์--พิจิตร--เขต 2--ได้ (คะแนน 47,788)
2531--พรรคประชาธิปัตย์--พิจิตร--เขต 2--ได้ (คะแนน 46,667)
2535(มีนาคม)--พรรคประชาธิปัตย์--พิจิตร--เขต 2--ได้ (คะแนน 52,070)
2535(กันยายน)--พรรคประชาธิปัตย์--พิจิตร--เขต 2--ได้ (คะแนน 60,983)
2538--พรรคประชาธิปัตย์--พิจิตร--เขต 2--ได้ (คะแนน 61,612)
2539--พรรคประชาธิปัตย์--พิจิตร--เขต 2--ได้
ความชำนาญพิเศษ        : การทหาร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์     : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ม.ว.ม., มหาวชิรมงกุฎ
ป.ช., ประถมาภรณ์ช้างเผือก
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ       :
18 สิงหาคม 2539

ข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี ถ้ามี ส.ส. กลุ่ม 16 เป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะคนที่ประชาชนไม่ยอมรับ

ซึ่งจะก่อวิกฤตศรัทธารัฐบาลเพิ่มขึ้น จากการเปิดเผยความคิดของสนั่น ว่า
"ผมอยากอ้างคำพูดของนายชวน หลีกภัย ว่ารัฐบาลจะดีจะชั่วอย่างไร
ขอให้รักษาระบบเอาไว้ให้ได้ อย่าให้อำนาจอื่นมาแทรกซ้อน ครอบครอง
หากปล่อยให้หนักยิ่งกว่านี้ ประชาชนจะเรียกร้องให้อำนาจอื่นออกมาช่วยขับไล่รัฐบาล
(มติชน 19,6738 (18 สิงหาคม 2539)หน้า 10
1 กันยายน 2539
ได้กล่าวถึงการรับเงินในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ว่า "เรื่องใบเสร็จก็คงหายาก
เพราะข้าราชการเองก็ไม่กล้าออกมายืนยัน ในส่วนผู้รับเหมาก็กลัว

มิฉะนั้นก็จะประมูลไม่ได้ แต่ยืนยันว่าตอนนี้มีการเก็บหัวคิวแทบทุกแห่ง" (เดลินิวส์

5,1474 (2 กันยายน 2539) หน้า 2
12 มกราคม 2540
ได้พูดตอบโต้พล.ต.อ.สล้าง บุนนาคว่า "ผมเรียนว่าบุญกรรมมีจริง

คุณสล้างอย่าเดือดร้อนให้มาก เตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันเพราะคดีอายุถึง 10 ปี" (สยามโพสต์  13 มกราคม 2540)

12 กุมภาพันธ์ 2540

ได้กล่าวถึงนายสุขวิชว่า "เรามีหลักฐานเพียงพอแล้วว่าท่านได้เงินตอนเลือกตั้งจากใคร

หลังเลือกตั้งจากใคร ซึ่งงล้วนแต่เกี่ยวโยงกับการจัดซื้อจัดหาทั้งสิ้น

ก็ขอให้ท่านสุขวิชเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ให้ดีเราเปิดอภิปรายแน่นอน" (สยามโพสต์ 13  กุมภาพันธ์ 2540)

8 มีนาคม 2540
ได้ปิดทางที่จะเข้าร่วมรัฐบาล จิ๋ว 2 โดยได้กล่าวว่า "ข่าวลือก็คือช่าวลือ
สำหรับพรรคประชาธิปัตย์คงลำบาก เพราะมีระเบียบขั้นตอนค่อนข้างมาก

แต่พรรคก็มีผู้เชียวชาญที่คอยวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองตลอด พรรคควไม่อยากฆ่าตัวตาย

แต่ถ้าบ้านเมืองเสียหายจริงๆ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งต้องดูด้วยว่าประชาชนเดือดร้อนหรือไม่" (ไทยโพสต์ 9 มีนาคม 2540)
15 เมษายน 2540

ได้ให้สัมภาษณ์กรณี พล.อ.ชวลิต อ้างว่ารัฐบาลปัจจุบันมีผลงานมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านๆมาว่า

ถ้ามุมมองของ พล.อ.ชวลิต เป็นอย่างนั้นก็ปล่อยไป และขอให้รัฐบาลตั้งใจทำงานให้ดี
อย่างปล่อยให้ใครออกมาอาละวาดโดยกล่าวว่า "แกนนำของรัฐบาลออกมาโจมตีฝ่ายค้านบ่อยๆ

ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสุนัขที่ต้องทำ หากจะตีก็ต้องตีที่เจ้าของสุนัข หากมีปัญหากับพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่เป็นไร

แต่หากมีปัญหากันเองภานในพรรคโดยที่นายกฯคุมไม่ก็ลำบาก" (ไทยโพสต์ 16 เมษายน 2540)
29 เมษายน 2540
หลังจากมีเทปและเอกสารออกมาระบุถึงพฤติกรรมซื้อเสียง ได้ออกมากล่าวตอบโต้ว่า

"การนำเทปและเอกสารแจกจ่ายในทำเนียบฯ คนธรรมดาเข้าไปได้หรือเหมือนการโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมา

ก็แจกจ่ายในทำเนียบฯหรือไม่ก็ในรัฐสภาเป็นฝีมือรัฐบาลทั้งสิ้น

เป็นการกระทำเพื่อกลบเกลือน่ความผิดของรัฐบาลนี้   เพื่อให้ประชาชนไขว้เขวว่าฝ่ายค้านเป็นอย่างนี้

และผมไม่สนใจรัฐบาลและไม่สนใจคนที่ไม่ใช่ลูกผู้ชาย ที่องค์กรกลางบอกว่า
ซื้อเสียงก็ปฎิเสธว่าไม่ได้ซื้อ เรื่องนี้คงไม่กระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์
เพราะเป็นการเอาความเท็จมาพูด ผมคงไม่ดำเนินอะไรอีก
ถามตำรวจหรือคนในพิจิตรว่าอยากรับเงินของสนั่นหรือไม่ ผมทำประโยชน์ให้ประชาชนมามาก

ไม่จำเป็นต้องซื้อเสียง แต่ผมก็รู้ว่าใครทำ เพราะผมมีฝ่ายข่าวที่เป็นทหารและตำรวจมาก

ซึ่งผมคิดว่าคนทำต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด" (สยามโพสต์ 30 เมษายน 2540)
1 กรกฎาคม 2540
ได้เปิดเผยถึงกรณีที่ นายองอาจและนายสุวโรชทดลองเสพยาบ้า ในฐานะเจ้าของบ้านว่า

"ไม่นึกว่าจะทีการกระทำบ้าๆ ผมในฐานะเจ้าของบ้านไม่รู้สึกฉุนกับการกระทำของ ส.ส. ทั้ง 2

คน เพราะเรื่องหนักกว่านี้ยังมีอีกมาก เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาโมโหกัน ส.ส. ตั้ง

123 คนจะให้เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้คงไม่ได้ เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องขึ้นมาอีก" (ไทยโพสต์  2 กรกฎาคม 2540)

9 สิงหาคม 2540

หลังจากร.ต.อ.เฉลิม ได้ออกมาระบุผู้ที่ปล่อยข่าวลือเป็นกบฎ ซึ่งร่วมถึงพล.ต.สนั่นด้วย

พล.ต.สนั่นก็ได้ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีควรจะปลด ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุงออก

ไม่เช่นนั้นบ้านเมืองจะพัง และไม่ใช่ลาออดอย่างเดียว ให้เอาเข้าคุกไปเลย โดยได้กล่าวว่า

"ถ้านายกรัฐมนตรีปล่อยให้นายคนนี้ออกมาอาละวาด นายกฯ จะอยู่ไม่ได้ จำได้ไหมสมัย
พล.อ.ชาติชายเป็นนายกฯ นายคนนี้ที่เอารถโมบายล์ออกมาจน
รสช.ยึดอำนาจก็หนีหัวซุกหัวชุนนี่แหละเป็นบทเรียนสำคัญของรัฐบาลนี้
การที่ปล่อยคนไร้ค่าออกมาพูดมันจะแย่" (ไทยโพสต์ 10 สิงหาคม 2540)
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม       :

"คำต่อคำ เทปลับ-ดักฟัง เสธหนั่น-หัวคะแนนยุทธการตีแสกหน้าประชาธิปัตย์" สยามโพสต์ (30  เม.ย. 40)3

--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง