ประวัติย่อ  นายไกรสร นันทมานพ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2540 09:17:00 น.

เกิด                2  กรกฎาคม  2474

การศึกษา            มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนมงคลวิทยาลัย

ที่อยู่                67/1  ถ.พุทธมณฑลสาย 3  ศาลาธรรมสพน์  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ

โทร. 441-2150, 441-2899
อาชีพ               ค้าขาย นักการเมือง

พรรค               ประชาธิปัตย์ ฉะเชิงเทรา เขต 1

ประสบการณ์          ส.ส. 2522, 2526, 2529, 2539

ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงการคลัง 2526-2527

ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงพาณิชย์ 2527-2529

เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
-ธน-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง