ประวัติย่อ นายปองพล อดิเรกสาร (ครม.ชุดพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 16:01:56 น.
ชื่อ นายปองพล อดิเรกสาร
ตำแหน่ง - รองนายกรัฐมนตรี
เกิด วันที่ 23 มีนาคม 2485
สถานที่เกิด -
บิดามารดา พล.ต.อ.ประมาณ และคุณหญิงเจริญ อดิเรกสาร
สถานภาพ สมรส กับ ธิดา สุวรรณมาลิก
ที่อยู่ปัจจุบัน -
การศึกษา จบชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล ปี 2500
มัธยมปลายที่ WILBRAHAM ACADEMY รัฐแมสซาจูเซทส์ สหรัฐ

ปริญญาตรี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย EHIGH รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐฯ ปี 2507

ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ UNIVERSITY WASHINGTON D.C. สหรัฐฯ ปี 2509

ศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 32

ประวัติการทำงาน ปี 2509 รับราชการที่กรมเศรษฐสัมพันธ์ กระทรวงเศรษฐการ (ปัจจุบันคือกรมพาณิชย์สัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์)

ปี 2511 รับราชการที่กรมประมวลข่าวกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี
ปี 2516 กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรแยลโมเสส เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ปี 2517 ร่วมก่อตั้งพรรคชาติไทย
ปี 2520 ประธานบริษัทเครื่องหนังไทย จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัทกระบี่มารีน จำกัด ปี 2533

ผู้อำนวยการองค์การบริหารรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ก.ย.29-ต.ค.2534 สามารถทำให้ ร.ส.พ.ซึ่งขาดทุน

เฉลี่ยปีละ 60 ล้านบาทนาน 12 ปี มีกำไรทุกปีในขณะดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการ บริษัทเอรียสบุ๊คส์ จำกัด ปี 2537
ด้านการเมือง ปี 2524 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ปี2526 ส.ส.สระบุรี พรรคชาติไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2535
เลขาธิการผู้นำฝ่ายค้าน (17 พ.ย.2535)
รองหัวหน้าพรรคชาติไทย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (18 ก.ค.2538)
ประธาน คกก.ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาล (วิป) (24 ก.ค.2538)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (14 พ.ย.40)
เลขาธิการพรรคชาติไทย

ถูกนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย ปรับพ้นจากตำแหน่งรมว.เกษตรฯ ในการปรับ ครม.ชวน2/4 (11 เม.ย.2543)

ลาออกจากเลขาธิการพรรคชาติไทย (12 เม.ย.2543)
ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคชาติไทย (30 พ.ค.2543)
สมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทย (1 มิ.ย.2543)
ทางสังคม -

เกียรติคุณ ได้รับยกย่องจากสมาคมบริหารรัฐวิสาหกิจให้เป็น "ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น" ปี 2532 ขณะเป็น ผอ.ร.ส.พ.

อื่น ๆ นายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย (ปี 2538)

หลังพ้นตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ ได้ใช้เวลาว่างค้นคว้าประวัติของเกาะตะรุเตา เขียนเป็นนวนิยายภาคภาษาอังกฤษจำหน่ายไปทั่วโลก

ใช้นามปากกา PAUL ADIREX
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง