ปปช.ออกหนังสือตอบโต้'ศอ.รส.' ยันตัดสินคดี'ปู'เป็นธรรม-ไร้อคติ!!

18 เม.ย.57 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ออกหนังสือชี้แจงความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.กรณีศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา เรื่อง "ข้อเรียกร้องต่อฝ่ายต่าง ๆ...อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

ประวัติย่อ นายชวลิต หมื่นนุช สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 7 มีนาคม 2550 09:04:00 น.

ชื่อ                        นายชวลิต หมื่นนุช

ตำแหน่ง                    สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 017

วันที่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง         วันที่ 1 มกราคม 2550

วันเดือนปีเกิด                วันที่ 12 เมษายน 2496

วุฒิการศึกษา                 PH.D. (DEVELOPMENT ADMINISTRATOR), NIDA

สถานที่ติดต่อ                 592 ซอย รามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์                    0 2300 4543 ต่อ 1137

โทรสาร                    0 2300 4563

E-mail                    chavalitmnn@au.edu

อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง       อาจารย์/ผู้บริหาร

ประสบการณ์ที่สำคัญ            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (2548-2550)
กรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (2524-ปัจจุบัน)
กรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดทำกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง
ข้อกำหนด ฯลฯ เพื่อปฏิบัติตาม พรบ. สถาบันอุมดมศึกษาเอกชน 2546
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546-ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์          เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย, เบญจมาภรณ์ช้างเผือก, เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

http://www.parliament.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง