ข่าวอินโฟเควสท์
15:54 Asia Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียประจำวันที่ 19 เมษายน 2561   ดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดตลาดวันนี้ปรับตัวสูงขึ้น เ…
15:51 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดพุ่ง 424.19 จุด ขานรับราคาน้ำมันดิบทะยาน   ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยการนำของหุ้นก…
15:46 ราคาขายมันสำปะหลังในประเทศ ประจำวันที่ 19 เม.ย. 2561   ชนิด ราคา (บาท) มันสำปะหลัง แป้ง 25%/กก. 2.85 3.05 มันเส้น/100 กก. ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเข…
15:45 EGCO เผยมีกำไรขายหุ้น EASTW กว่า 4 พันลบ.-ขายหุ้นโรงไฟฟ้ามาซินลอคให้ผลตอบแทน 17-18%   นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์…
15:43 TFD เผย BBL ปล่อยกู้ 2.7 พันลบ.ในโครงการคอนโดฯ Artisan Ratchada คาดสร้างเสร็จพร้อมโอนปลายปี 62   นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไท…

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2550

ข่าวการเมือง ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2550 10:50:09 น.

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2550

จังหวัดกาญจนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายอณิวัตน์ พนม     (ทปท.)
หมายเลข 2 นายประเสริฐ ผิวงาม (ทปท.)
หมายเลข 3 วีระศักดิ์ สิริกาญจนา (ทปท.)
หมายเลข 4 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร (ชท.)
หมายเลข 5 นางเบ็ญจมาศ จีระพัฒน์ (ชท.)
หมายเลข 6 นางอำพิน จงเจริญถาวรกุล (ชท.)
หมายเลข 7 พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ (พปช.)
หมายเลข 8 พล.ท.มะ โพธิ์งาม หรือ เสธ.มะ (พปช.)
หมายเลข 9 นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ (พปช.)
หมายเลข 10 พล.อ.วัฒนา สรรพานิช (มฌ.)
หมายเลข 11 นายคุณากร วรรณโชติ (มฌ.)
หมายเลข 12 นายสมาน เลี่ยนเครือ (มฌ.)
หมายเลข 13 นายประยงค์ ปั้นแหน่งเพชร (พนท.)
หมายเลข 14 นายธนภพ พรสุริวงษ์ (พนท.)
หมายเลข 15 นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย (พนท.)
หมายเลข 16 นาวาโทนายแพทย์เดชา สุขารมณ์ (ปชป.)
หมายเลข 17 นายอนุกูล แพรไพศาล (ปชป.)
หมายเลข 18 นายอัฏฐ์พล โพธิพิพิธ (ปชป.)
หมายเลข 19 นายทรงเดช สุขขำ (พ.ก.ท.)
หมายเลข 20 นายจำนงค์ เจริญสุข (พ.ก.ท.)
หมายเลข 21 นายมนตรี สุขขำ (พ.ก.ท.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายประชา โพธิพิพิธ (ปชป.)
หมายเลข 2 นายปารเมศ โพธารากุล (ปชป.)
หมายเลข 3 นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร (ชท.)
หมายเลข 4 นายพรรษา สายทอง อดีต (ชท.)
หมายเลข 5 นายวินัย เมืองวงศ์ (พนท.)
หมายเลข 6 นายงาม ชูเลิศ (พนท.)
หมายเลข 7 ณรงค์ศักดิ์ สิริกาญจนา (ทปท.)
หมายเลข 8 นายระพี จรรยา (ทปท.)
หมายเลข 9 นายสันทัด จีนาภักดิ์ (พปช.)
หมายเลข 10 นายสาทิตย์ จีนาภักดิ์ (พปช.)
จังหวัดชัยนาท
หมายเลข 1 นายพรหมมินทร์ สีตบุตร (ปชป.)
หมายเลข 2 นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง (ปชป.)
หมายเลข 3 สนั่น ทองปาน (พผ.)
หมายเลข 4 นายช่อฉัตร บุญโต (พผ.)
หมายเลข 5 นางพรทิวา นาคาศัย (มฌ.)
หมายเลข 6 น.ส.มณฑาทิพย์ จุฑานนท์ (มฌ.)
หมายเลข 7 นายประสาท โพธิ์ศรี (พนท.)
หมายเลข 8 นางนิสา คุ้มกอง (พนท.)
หมายเลข 9 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง(พปช.)
หมายเลข 10 พ.อ.อ.เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ (พปช.)
หมายเลข 11 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา (ชท.)
หมายเลข 12 นางนันทนา สงฆ์ประชา (ชท.)
จังหวัดนครนายก
หมายเลข 1 นายวิรัตน อิงตระกูล (พผ.)
หมายเลข 2 นายนพดล อานทอง (พผ.)
หมายเลข 3 นายวิสุทธ์ ศรีจันทร์ (ปม.)
หมายเลข 4 นางฉันทนา ศรีจันทร์ (ปม.)
หมายเลข 5 นายสัญญา บุญ-หลง(มฌ.)
หมายเลข 6 นายสมชาย หวังสวัสดิ์ (มฌ.)
หมายเลข 7 นายสุรัส วิจารย์ (พนท.)
หมายเลข 8 นายสุชิน เลื่อมนรินทร์ (พนท.)
หมายเลข 9 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ (ปชป.)
หมายเลข 10 นายวิกิจ อิสระเสนารักษ์ (ปชป.)
หมายเลข 11 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร (พปช.)
หมายเลข 12 นายเกรียงไกร กิตติธเนศว ร(พปช.)
หมายเลข 13 นายสำเนา โหนา (ชท.)
หมายเลข 14 วีระวัฒน์ บุคอรี (ชท.)
จังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ (ปชป.)
หมายเลข 2 นายมารุต บุญมี (ปชป.)
หมายเลข 3 นายสมชัย อังกูรเกียรติ์ (ปชป.)
หมายเลข 4 นายอนุชา สะสมทรัพย์ (พปช.)
หมายเลข 5 ร.ต.ชยกฤต ปทุมารักษ์ (พปช.)
หมายเลข 6 นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ (พปช.)
หมายเลข 7 พ.จ.อ.ประสิทธิ์ เซ้งมณี (พนท.)
หมายเลข 8 น.ส.พรสวรรค์ จันทร์จัง (พนท.)
หมายเลข 9 นายสุชาญ อ่อนเที่ยง (พนท.)
หมายเลข 10 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร (ชท.)
หมายเลข 11 นายพรศักดิ์ เปี่ยมคล้า(ชท.)
หมายเลข 12 นายกิติศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ชท.)
หมายเลข 13 นายอำนวย ปิ่นตบแต่ง (มฌ.)
หมายเลข 14 นายวรพล เจนคจบ (มฌ.)
หมายเลข 15 พ.ต.ท.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ (มฌ.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายบุญส่ง คีรินทร์ (ชท.)
หมายเลข 2 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ (ชท.)
หมายเลข 3 นายมิตชั่น เปี่ยมคล้า (ปชป.)
หมายเลข 4 นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย (ปชป.)
หมายเลข 5 นายพยงค์ พรศิริรัตน์ (ปม.)
หมายเลข 6 นายสมชาติ สองสี (ปม.)
หมายเลข 7 นายไตรรัตน์ พันการุ่ง (พนท.)
หมายเลข 8 นายแดง แย้มสำรวม (พนท.)
หมายเลข 9 นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว (มฌ.)
หมายเลข 10 นายประยงค์ แป้นทอง (มฌ.)
หมายเลข 11 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ (พปช.)
หมายเลข 12 นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร (พปช.)
จังหวัดนนทบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายอุดมเดช รัตนเสถียร (พปช.)
หมายเลข 2 นายนิทัศน์ ศรีนนท์อายุ (พปช.)
หมายเลข 3 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ (พปช.)
หมายเลข 4 นายชายน้อย จอนแจ้ง (มฌ.)
หมายเลข 5 นางสาวรัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ (มฌ.)
หมายเลข 6 นายสุรทิน ธีระศิลป์ (มฌ.)
หมายเลข 7 นายสุเทพ เพ็ชรเพ็ง (ทปท.)
หมายเลข 8 นายณรักษ์เอก เรณูชาติ (ทปท.)
หมายเลข 9 นายบุญส่ง จันทร์ท้วม (ทปท.)
หมายเลข 10 นายพิเศษ รวมทรัพย์ (ปชป.)
หมายเลข 11 นายวิภาส สุชาติล้ำพงศ์ (ปชป.)
หมายเลข 12 นายภทรบท วรรณปรีชา (ปชป.)
หมายเลข 13 นายวัชระ กรรณิการ์ (ชท.)
หมายเลข 14 นาวาเอกประจักษ์ วังกานนท์ (ชท.)
หมายเลข 15 นายณัฐวัฒน์ กุลสังคหะธำรง (ชท.)
หมายเลข 16 นายมานะวรรธน์ บัวขาว (พผ.)
หมายเลข 17 นายกงกรณ์ ลีลาภัทรี (พผ.)
หมายเลข 18 นายยศวริศ ชูกล่อม (พผ.)
หมายเลข 19 นายรื่นยศ โชคชัยเจริญพร (ปชท.)
หมายเลข 20 นางกานต์รวี บุญเกาะ (ปชท.)
หมายเลข 21 นายชินธิป นวพงศกร (ปชท.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น (ทปท.)
หมายเลข 2 นายประดิษฐ ทองคำวิไล (ทปท.)
หมายเลข 3 นายสุรสีห์ เย็นเพ็ชร (ทปท.)
หมายเลข 4 พล.ต.ต.บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์ (มฌ.)
หมายเลข 5 นายสุทธิ อุทานวรพจน์ (มฌ.)
หมายเลข 6 นายวิสูตร ศิลปวานิชย์ (มฌ.)
หมายเลข 7 นายพรหม มั่นเพียรจิต (พมช.)
หมายเลข 8 นายปรีชา วัฒโน (พมช.)
หมายเลข 9 นายอนึ่ง สมบุญลาภ (พมช.)
หมายเลข 10 นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ (ป.ช.ร.)
หมายเลข 11 นายฉลอง เรี่ยวแรง (ป.ช.ร.)
หมายเลข 12 นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ (ป.ช.ร.)
หมายเลข 13 นายสมบัติ สิทธิกรวงศ์ (ปชป.)
หมายเลข 14 นายทศพล เพ็งส้ม (ปชป.)
หมายเลข 15 นายอภิสิทธิ์ ลี้กุลเจริญ (ปชป.)
หมายเลข 16 นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์(พผ.)
หมายเลข 17 นางศิริพรรณ พันธุมะโอภาส (พผ.)
หมายเลข 18 นายอำนาจ เพ็ชร์สว่าง(พผ.)
หมายเลข 19 พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย (พปช.)
หมายเลข 20 นายสนิท นวลละออ (พปช.)
หมายเลข 21 น.พ.สมบูรณ์ ศรีธุระวานิชย์ (พปช.)
หมายเลข 22 นายสมพงษ์ สิริศุภอักษร (รช.)
หมายเลข 23 นายกรธวัช อยู่ยัง (รช.)
หมายเลข 24 นายเลิดคุณ ฉิมคล้าย (รช.)
หมายเลข 25 พล.ต.เศก ทองไถ้ผา (ชท.)
หมายเลข 26 นางนุจรี ศิริสิงห์ (ชท.)
หมายเลข 27 นายยงยุทธ แก้วน้อย (ชท.)
หมายเลข 28 นายณัฐพล กิตติเดชาชัย (ปชท.)
หมายเลข 29 นายบรรเทา สุโง๊ะ (ปชท.)
หมายเลข 30 นายเกียงไกร จันทร์หอมหวล (ปชท.)
จังหวัดปทุมธานี
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล (ชท.)
หมายเลข 2 นายเอกพจน์ ปานแย้ม (ชท.)
หมายเลข 3 นายเฉลิมพล รัตน์วงศ์ (ชท.)
หมายเลข 4 นายอภินันท์ ช่วยบำรุง (ปชป.)
หมายเลข 5 นางประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย (ปชป.)
หมายเลข 6 นายวิโรจน์ เหมือนสร้อย (ปชป.)
หมายเลข 7 นายวัฒน์ธนชัย แสงเงินสถาพร (รช.)
หมายเลข 8 นายเสนีย์ มติภักดี (รช.)
หมายเลข 9 นายอิทธิพล ชินาภา (รช.)
หมายเลข 10 นายสุนทร อุ้มญาติ (มฌ.)
หมายเลข 11 นายสุรงค์ หอมจันทร์ (มฌ.)
หมายเลข 12 นายประเทืองวุฒิ ลิ้มรสสุคนธ์ (มฌ.)
หมายเลข 13 นายสุทิน นพขำ (พปช.)
หมายเลข 14 นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว (พปช.)
หมายเลข 15 นายทวีศักด์ ชัชวาลโชติกุล (พปช.)
หมายเลข 16 นางชนากานต์ ยืนยง (ป.ช.ร.)
หมายเลข 17 นายชลิต ลิ้มรสสุคนธ์ (ป.ช.ร.)
หมายเลข 18 นายวิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์ (ป.ช.ร.)
หมายเลข 19 นางภัสพร สุวานิช (ปชท.)
หมายเลข 20 นางเพชรพลอยพร ชลายนนาวิน (ปชท.)
หมายเลข 21 นางสุวรรณา สมานประธาน (ปชท.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ (ป.ช.ร.)
หมายเลข 2 ดร.เกียติศักดิ์ ส่องแสง (ป.ช.ร.)
หมายเลข 3 นายโชติพงษ์พันธุ์ สุขศิริมหาไพศาล (ป.ช.ร.)
หมายเลข 4 นายวิบูลย์ ฮ้อแสงชัย (ชท.)
หมายเลข 5 นายอานนท์ นุ่นสุข (ชท.)
หมายเลข 6 นายภิภพ ปานแย้ม (ชท.)
หมายเลข 7 นายสดใส ร่มโพธิ์ทอง (ปชป.)
หมายเลข 8 นายสุนทร อุ่มบางตลาด (ปชป.)
หมายเลข 9 นายยงยุทธิ์ มั่นบุปพชาติ (ปชป.)
หมายเลข 10 นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ (พปช.)
หมายเลข 11 ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ฤธทาคนี (พปช.)
หมายเลข 12 น.ส.พรพิมล ธรรมสาร (พปช.)
หมายเลข 13 นายปรีดี หิรัญพฤษก (มฌ.)
หมายเลข 14 นายศักดิ์ชัย เสาะแสวง (มฌ.)
หมายเลข 15 นายสราวุธ กลิ่นกุสุม (มฌ.)
หมายเลข 16 นางสุภรา วราวุจน์ (ปม.)
หมายเลข 17 นางกรณษา ภัทรปิยะกุล (ปม.)
หมายเลข 18 นางสาวสมจิต แสนรุโพธิ์ (ปม.)
หมายเลข 19 นายนัชพงษ์ ธรรมบูชา (ปชท.)
หมายเลข 20 นายดิเรก ศรีสุภา (ปชท.)
หมายเลข 21 น.ส.ภัทรพัชร ธนัตถุ์พล (ปชท.)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเลข 1 นายอำนวย เทพพิชิตสมุทร (พปช.)
หมายเลข 2 นายเสน่ห์ บุญเกิด (พปช.)
หมายเลข 3 นายฐิติพันธ์ สุขสมัย (พปช.)
หมายเลข 4 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน (ปชป.)
หมายเลข 5 นายประมวล พงษ์ถาวราเดช (ปชป.)
หมายเลข 6 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ (ปชป.)
หมายเลข 7 นายพีรพล ประจวบเหมาะ (มฌ.)
หมายเลข 8 นายนิติพัฒน์ แน่นแคว้น (มฌ.)
หมายเลข 9 นายบัญญัติ แสงรุ่ง (มฌ.)
หมายเลข 10 นายบุญยงค์ นพรัตน์ (พนท.)
หมายเลข 11 นายเอนก น้อยแสง (พนท.)
หมายเลข 12 นายบุญโช บุญอินทร์ (พนท.)
จังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลข 1 น.ส.เยาวลักษณ์ โตอนันต์ (ปชป.)
หมายเลข 2 นายชาตรี กองชัย (ปชป.)
หมายเลข 3 นายพิษณุ อุดมทรัพย์(ปชป.)
หมายเลข 4 นายวรวุฒิ ภุมมะกาญจนะ (พปช.)
หมายเลข 5 นายคงกฤช หงส์วิไล (พปช.)
หมายเลข 6 นายสุธิชัย จรุงพิรวงศ์ (พปช.)
หมายเลข 7 นายสุนทร วิลาวัลย์ (มฌ.)
หมายเลข 8 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ (มฌ.)
หมายเลข 9 นายกฤษณ์ บุตรเนียร (มฌ.)
หมายเลข 10 นายเฉลิม เกียรติบรรจง(ปม.)
หมายเลข 11 ร.ต.มนตรี มั่นจิต(ปม.)
หมายเลข12 นายสมาน พูลสวัสดิ์มงคล (ปม.)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายกุมพล สภาวสุ(ปชป.)
หมายเลข 2 นายมนตรี จันทร(ปชป.)
หมายเลข 3 นายสมบูรณ์ มีนาค(ปชป.)
หมายเลข 4 นายพงษ์อุดม ตรีสุขี(รช.)
หมายเลข 5 นายชูศักดิ์ สิงห์พันธุ์(รช.)
หมายเลข 6 นายเชาวน์วัศ หอมมณฑา(รช.)
หมายเลข 7 นางวิมล พานมะลิ (พนท.)
หมายเลข 8 นางปัญจ์พศา บุญส์พูนโสม (พนท.)
หมายเลข 9 นางกาญจน์มณี ทรัพย์พันธุ์ (พนท.)
หมายเลข 10 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์(มฌ.)
หมายเลข 11 พ.ต.ท.ชำนาญ โตวงษ์(มฌ.)
หมายเลข 12 นายนกน้อย ชมจันทร์(มฌ.)
หมายเลข 13 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร(ชท.)
หมายเลข 14 นายประยุทธ ฉัตรไชยรัชต์(ชท.)
หมายเลข 15 นายนิกร ทองชุบ(ชท.)
หมายเลข 16 นายพ้อง ชีวานันท์(พปช.)
หมายเลข 17 นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล(พปช.)
หมายเลข 18 นายเดชา บรรจงศุภนิมิตร(พปช.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายวิรัช สิงหา (พนท.)
หมายเลข 2 นายสมศักดิ์ โฉมจิตร์ (พนท.)
หมายเลข 3 นายวิทยา บุรณศิริ(พปช.)
หมายเลข 4 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล(พปช.)
หมายเลข 5 นายจันทร์แรม อินสนอง(รช.)
หมายเลข 6 นายสำเภา กำลังไทย(รช.)
หมายเลข 7 นายคุณานนท์ นงนุช (ชท.)
หมายเลข 8 นายวิเชียร ก้องเวหา (ชท.)
หมายเลข 9 นายเรืองสิทธิ์ ภาคบุญมีเจริญ(มฌ.)
หมายเลข 10 นายศักดิ์ดา หาเรือนจักร(มฌ.)
หมายเลข 11 นายสมบัติ ทัพประยูร(ปชป.)
หมายเลข 12 พ.ต.ท.มนัส ธนะสาร(ปชป.)
หมายเลข 13 ว่าที่ ร.ต.พลัฎฐ์ มงคลเชื้อทอง (พผ.)
หมายเลข 14 นายอนันต์ นิลมณี (พผ.)
จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลข 1 นายอรรถพล ธำรงดำรงฤทธิ์(คธ.)
หมายเลข 2 นางสาวรุ่งทิพย์ ไพสิทธิ์(คธ.)
หมายเลข 3 นายนรินทร์ นุชเนื่อง(คธ.)
หมายเลข 4 นายปรีชา สีน้ำเพชร(ชท.)
หมายเลข 5 นายสมชาย ปานปิ่นแก้ว(ชท.)
หมายเลข 6 ร.อ.ธีระ วาทะกุล(ชท.)
หมายเลข 7 นายอลงกรณ์ พลบุตร(ปชป.)
หมายเลข 8 นายกัมพล สุภาแพ่ง(ปชป.)
หมายเลข 9 นายอภิชาติ สุภาแพ่ง(ปชป.)
หมายเลข 10 นายปิยะ อังกินันทน์(พปช.)
หมายเลข 11 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์(พปช.)
หมายเลข 12 นายธานินทร์ แสงวณิช(พปช.)
หมายเลข 13 นายนิติพล จำปาเทศ(มฌ.)
หมายเลข 14 นายบุญชู รัตนชลธาร(มฌ.)
หมายเลข 15 นายพิชัย ขำเพชร(มฌ.)
จังหวัดราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายวัฒนา มังคลรังษี (ชท.)
หมายเลข 2 นางปารีณา ปาจรียางกูล (ชท.)
หมายเลข 3 นายแหล่ม จันทร์ฉาย (ชท.)
หมายเลข 4 นางศิริลักษณ์ ศรศิริวงศ์ (พนท.)
หมายเลข 5 นายบันลือ สุวรรณมาลัย (พนท.)
หมายเลข 6 นางบรรจง สอนวัฒนา (พนท.)
หมายเลข 7 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา(พปช.)
หมายเลข 8 นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร(พปช.)
หมายเลข 9 น.ส.จตุพร แสงทอง(พปช.)
หมายเลข 10 นางสาวภรัณยา มหาสบาย (รช.)
หมายเลข 11 นายสัญญา สิงห์อยู่(รช.)
หมายเลข 12 นายรวิโรจน์ สุนทรพิบูรณ์(รช.)
หมายเลข 13 นายสมบัติ เรืองกฤษ (พผ.)
หมายเลข 14 ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์ ทาเวียง(พผ.)
หมายเลข 15 นายถนอม แก้วชัง(พผ.)
หมายเลข 16 นายวรินทร เนียมฉาย (ปชป.)
หมายเลข 17 นายยศศักดิ์ ชีววิญญู(ปชป.)
หมายเลข 18 น.ส.ปรีชญา ขำเจริญ(ปชป.)
หมายเลข 19 นายสายัณห์ จังพาณิชย์(มฌ.)
หมายเลข 20 นายวิจัย วัฒนาประสิทธิ์ (มฌ.)
หมายเลข 21 น.ส.สุกัญญา หลวนเกียว(มฌ.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายบุญมาก ศิริเนาวกุล(ปชป.)
หมายเลข 2 นายสามารถ พิริยะปัญญาพร(ปชป.)
หมายเลข 3 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา(มฌ.)
หมายเลข 4 นายมานิต นพอมรบดี(มฌ.)
หมายเลข 5 ร.อ.อรรคริน สัทธศักดิ์ศิริ(พปช.)
หมายเลข 6 น.ส.เมชาวี หงส์มนัส(พปช.)
หมายเลข 7 ด.ต.วรชาติ บุรณศิริ (พผ.)
หมายเลข 8 นายนิกร แสงพยุง (พผ.)
หมายเลข 9 นายยุงทอง อ่ำบางยุง(ทปท.)
หมายเลข 10 นายเกื้อกูล เกรียงไกรสร(ทปท.)
หมายเลข 11 นายสหศักย์ ศรีสรรพางค์(ชท.)
หมายเลข 12 นายชนะ พงศ์สุวรรณ(ชท.)
จังหวัดลพบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายไชยยศ กองทอง(พผ.)
หมายเลข 2 นายกฤชฉัตร ขะสุดใจ(พผ.)
หมายเลข 3 นางอัฑฒกุล อิทธิวิบูลย์(พผ.)
หมายเลข 4 น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ(ปชป.)
หมายเลข 5 นายอมฤต สุหิรัญ(ปชป.)
หมายเลข 6 นายอรรถพล ธาราภูมิ(ปชป.)
หมายเลข 7 นายกมล จิระพันธุ์วาณิช(ชท.)
หมายเลข 8 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม(ชท.)
หมายเลข 9 นางไสว เถาราชการ(ชท.)
หมายเลข 10 นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุล(พปช.)
หมายเลข 11 นายสุชาติ ลายน้ำเงิน(พปช.)
หมายเลข 12 นายพหล วรปัญญา(พปช.)
หมายเลข 13 พ.ท.มนูญ พรมขลิบนิล(พ.ด.ท.)
หมายเลข 14 น.ส.พัทธนันท์ โฉมอุดม(พ.ด.ท.)
หมายเลข 15 จ.ส.อ.มานิจ สุรฤทธิ์เสนีย์(พ.ด.ท.)
หมายเลข 16 นายเดชาชัย โตสารเดช(ปชท.)
หมายเลข 17 นายสุชิน ลำไยผล(ปชท.)
หมายเลข 18 นายอุดม ตระกูลนคร (ปชท.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายประวิทย์ กุมพล(มฌ.)
หมายเลข 2 น.ส.ธนวัน บัวหลวงงาม(มฌ.)
หมายเลข 3 นายอำนวย คลังผา(พปช.)
หมายเลข 4 นายนิยม วรปัญญา(พปช.)
หมายเลข 5 นายวิรัช จินดากวี(รช.)
หมายเลข 6 นายไพรัตน์ คุปติเกษม(รช.)
หมายเลข 7 นายวรวิทย์ เชื้อเพ็ชร(ปชป.)
หมายเลข 8 นางสายชล มิตรานนท์(ปชป.)
หมายเลข 9 นายเสรี โตสารเดช (ปชท.)
หมายเลข 10 นางลไพพร เกตุก้องแก้ว(ปชท.)
จังหวัดสมุทรปราการ
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายประเทือง แสงสังข์(ชท.)
หมายเลข 2 นายอำนาจ นาสนม (ชท.)
หมายเลข 3 นายสมพงษ์ กิจสกุล (ชท.)
หมายเลข 4 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม(พผ.)
หมายเลข 5 นายประดิษฐ์ ยั่งยืน(พผ.)
หมายเลข 6 นายประเมิน นาคดี (พผ.)
หมายเลข 7 พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว(ปชป.)
หมายเลข 8 นายจรูญ ยังประภากร(ปชป.)
หมายเลข 9 น.ส.สรชา วีรชาติวัฒนา(ปชป.)
หมายเลข 10 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์(พปช.)
หมายเลข 11 นางนุสรา ยังตรง(พปช.)
หมายเลข 12 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย(พปช.)
หมายเลข 13 นายเบาหวิว มณีแจ่ม(มฌ.)
หมายเลข 14 นางประภัสสร สันติวิชัย(มฌ.)
หมายเลข 15 นายพิสุทธิ์ อำนาจวรประเสริฐ(มฌ.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นางสลิลทิพย์ ชัยสดมภ์(ชท.)
หมายเลข 2 นายจิตรวิวัฒน์ เพิ่มพูนอนันต์ชัย (ชท.)
หมายเลข 3 นายจิระพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์(พปช.)
หมายเลข 4 นายนที สุทินเผือก (กรุง ศรีวิไล) (พปช.)
หมายเลข 5 นายรุ่งเรือง จามวาศรี (ปชท.)
หมายเลข 6 นายธนภัทร โกสิทธิ์(ปชท.)
หมายเลข 7 นายสุวัฒน์ชัย ฉัตรชุมสาย(ปชป.)
หมายเลข 8 นายเกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ(ปชป.)
หมายเลข 9 นายพล พร้อมสมุด (ป.ช.ร.)
หมายเลข 10 นางจิราภรณ์ โลหะนันทชัย(ป.ช.ร.)
เขตเลือกตั้งที่ 3
หมายเลข 1 นายประชา ประสพดี(พปช.)
หมายเลข 2 นางนฤมล ธารดำรงค์(พปช.)
หมายเลข 3 นายพูนผล อัศวเหม(พผ.)
หมายเลข 4 นางสุภา เม่นมิ่ง(พผ.)
หมายเลข 5 น.ส.เรวดี รัศมิทัต(ชท.)
หมายเลข 6 พ.จ.อ.สินชัย พูนจำเนิน(ชท.)
หมายเลข 7 นายสมยศ ประกอบผล(ปชป.)
หมายเลข 8 นายศิลากร กุลเจริญ(ปชป.)
จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลข 1 นายเสน่ห์ รักชาติ(คธ.)
หมายเลข2 นายนุกูล ธนิกุล(มฌ.)
หมายเลข 3 นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์(พปช.)
หมายเลข 4 น.ส.รังสิมา รอดรัศมี(ปชป.)
หมายเลข 5 นายโยธิน ณ บางช้าง(ชท.)
จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลข 1 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์(พปช.)
หมายเลข 2 น.ส.อุไร ไกรวัตนุสสรณ์(พปช.)
หมายเลข 3 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์(พปช.)
หมายเลข 4 นายศุภพรพงศ์ ชวนบุญ(มฌ.)
หมายเลข 5 พ.ต.อ.วิเลข ศรีนิเวศน์(มฌ.)
หมายเลข 6 นางวริศรา ชวนบุญ(มฌ.)
หมายเลข 7 น.ต.สุธรรม ระหงษ์(ปชป.)
หมายเลข 8 นายครรชิต ทับสุวรรณ(ปชป.)
หมายเลข 9 นายนิติรัฐ สุนทรวร(ปชป.)
หมายเลข 10 นายนันท์ ออประเสริฐ(ชท.)
หมายเลข 11 นายบุญเทอญ พรเกียรติกุล(ชท.)
หมายเลข 12 นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์(ชท.)
หมายเลข 13 นายสุวรรณ เหรียญทอง(พนท.)
หมายเลข 14 นายสมชาย บ้านเกาะ(พนท.)
จังหวัดสระบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 จ.ส.ต.พิชิต ประมูลศิลป์ (มฌ.)
หมายเลข 2 นายปิยะ ภารพ (มฌ.)
หมายเลข 3 นายอานนท์ บูรณวนิช (รช.)
หมายเลข 4 นายสากล ดวงแก้ว (รช.)
หมายเลข 5 นายวิชัย พุชนะ (ทปท.)
หมายเลข 6 นายคุณากร คุ้มสมบัติ (ทปท.)
หมายเลข 7 นางศศิประคอง นาคะปัท (ปม.)
หมายเลข 8 นายอรรถชัย ตรีประเสริฐวุฒิ (ปม.)
หมายเลข 9 นายสุรพล ลิขิตปัญญาวัฒน์ (ชท.)
หมายเลข10 นายวสุ บูรณศักดิ์ศรี (ชท.)
หมายเลข11 น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย (ปชป.)
หมายเลข12 พล.ต.ต.สมาน สุวัฑฒนะ (ปชป.)
หมายเลข13 ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร (พปช.)
หมายเลข14 นายบรรฑูรย์ เกริกพิทยา (พปช.)
หมายเลข15 นายเสน่ห์ เลาหะพานิช (พผ.)
หมายเลข16 นายตระกูล จันทร์แจ่มใจ (พผ.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายธนวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ (มฌ.)
หมายเลข 2 พล.ต.ต.มงคล เพชรวราภา (มฌ.)
หมายเลข 3 นายองอาจ วงษ์ประยูร (ปชป.)
หมายเลข 4 นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ (ปชป.)
หมายเลข 5 นายสุรพงษ์ รัศมีทัด (ทปท.)
หมายเลข 6 นายรณงค์เวทย์ สงวนพรรค (ทปท.)
หมายเลข 7 นางวันเพ็ญ แจ่มสวัสดิ์ (ชท.)
หมายเลข 8 นายชนัตถ์ นันทปัญญา (ชท.)
หมายเลข 9 นายวีระพล อดิเรกสาร (พปช.)
หมายเลข10 นายฉัตรชัย ศิลาพร (พปช.)
หมายเลข11 พล.ต.ทัพเทพ ยศทองเจิด (รช.)
หมายเลข12 นายชวดล บูรณวนิช (รช.)
จังหวัดสิงห์บุรี
หมายเลข1 นายวันเฉลิม แสงสว่าง (รช.)
หมายเลข2 นายคำนวณ ชโลปถัมภ์ (พปช.)
หมายเลข3 นายวันชัย จูเจีย (ปม.)
หมายเลข4 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ชท.)
หมายเลข5 นายพายัพ ปั้นเกตุ (พผ.)
หมายเลข6 พ.อ.อ.ประจวบ รุ่งกำจัด (ทปท.)
หมายเลข7 นายวิวัชชัย ศรีพร้อม (พนท.)
หมายเลข8 นายวรรณ นันทศรี (ปชป.)
หมายเลข9 นายอาคม ปั้นคุ้ม (ควม.)
จังหวัดสุพรรณบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข1 นายบรรหาร ศิลปอาชา (ชท.)
หมายเลข2 นายวราวุธ ศิลปอาชา (ชท.)
หมายเลข3 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (ชท.)
หมายเลข4 ยุทธนา ลับบัวงาม (พปช.)
หมายเลข5 นายกฤษ อุ่นวิจิตร (พปช.)
หมายเลข6 นายสมคิด สัมฤทธิ์สุด (พปช.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข1 นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ (พปช.)
หมายเลข2 นายสหรัฐ กุลศรี (พปช.)
หมายเลข3 นายยุทธนา โพธสุธน (ชท.)
หมายเลข4 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม (ชท.)
จังหวัดอ่างทอง
หมายเลข1 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (ชท.)
หมายเลข2 นายภราดร ปริศนานันทกุล (ชท.)
หมายเลข3 น.ส.เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ไชย (พปช.)
หมายเลข4 พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์ (พปช.)
หมายเลข5 น.ส.สุวภัทร ทิมเหลย (พนท.)
หมายเลข6 น.ส.ดวงเดือน จอมไกร (พนท.)
หมายเลข7 นายอุดม ฤกษ์วรารักษ์ (ปชป.)
หมายเลข8 ร.ต.ท.สมศักดิ์ ธรรมวิหาร (ปชป.)
จังหวัดอุทัยธานี
หมายเลข 1 นายสมชาย วงศ์เวช (ปชป.)
หมายเลข 2 นายวิทยา จันทร์สม (ปชป.)
หมายเลข 3 นายนพดล พลเสน (ชท.)
หมายเลข 4 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ (ชท.)
หมายเลข 5 นายศิลปชัย เชษฐศิลป์ (มฌ.)
หมายเลข 6 นายไพฑูรย์ พุ่มสงวน (มฌ.)
หมายเลข 7 นายประเสริฐ มงคลศิริ (รช.)
หมายเลข 8 นายไพบูลย์ จงศิริรัตน์ (รช.)
หมายเลข 9 นายกุลเดช พัวพัฒนกุล (ป.ช.ร.)
หมายเลข10 นายวรพล โพธิยานนท์ (ป.ช.ร.)
หมายเลข11 นายประแสง มงคลศิริ (พปช.)
หมายเลข12 นายสุภาพ โต๋วสัจจา (พปช.)
จังหวัดชลบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข1 นายประมวล เอมเปีย(ปชป.)
หมายเลข2 นายบรรจบ รุ่งโรจน์(ปชป.)
หมายเลข3 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์(ปชป.)
หมายเลข4 นายธนะวัตร วัฒนวงษ์ภิญโญ(พปช.)
หมายเลข5 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง(พปช.)
หมายเลข6 นายเสน่ห์ สมศรี(พปช.)
หมายเลข7 นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง(ชท.)
หมายเลข8 นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ(ชท.)
หมายเลข9 นายจิติล คุ้มครอง(ชท.)
หมายเลข10 น.ส.เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์(มฌ.)
หมายเลข11 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา(มฌ.)
หมายเลข12 นายสมชาย ศรีสุนทรโวหาร(มฌ.)
หมายเลข13 นายนันทิวุฒิ โฆษะปัญญาธรรม(รช.)
หมายเลข14 นายปกครอง ผาสุขยืด(รช.)
หมายเลข15 นายธนารัชต์ ชวัลกูล(รช.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข1 นางพจนารถ แก้วผลึก(ปชป.)
หมายเลข2 นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์(ปชป.)
หมายเลข3 นายไมตรี สอยเหลือง(ปชป.)
หมายเลข4 พล.ร.ท.โรช วิภัติภูมิประเทศ (พปช.)
หมายเลข5 นายชัยศิริมงคล พิริยะภาพสกุล(พปช.)
หมายเลข6 พล.ร.อ.สุรพล จันทน์แดง(พปช.)
หมายเลข7 นายธงชัย พิมพ์ชากุล (มฌ.)
หมายเลข8 นายวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ (มฌ.)
หมายเลข9 นายสุไอนี เพียรดี (มฌ.)
หมายเลข10 นายสันต์ศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์(ชท.)
หมายเลข11 นายชาญยุทธ เฮงตระกูล (ชท.)
หมายเลข12 นายประเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (ชท.)
เขตเลือกตั้งที่ 3
หมายเลข1 ต.ท.สนอง พรมไธสง (มฌ.)
หมายเลข2 นายสรพล พิมพ์สกุล (มฌ.)
หมายเลข3 นายเกษม เหลืองอ่อน(พปช.)
หมายเลข4 นายไชยเฉลิม พิทักษ์ผลิน(พปช.)
หมายเลข5 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์(ปชป.)
หมายเลข6 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ (ปชป.)
หมายเลข7 นายอุทัย มณีรัตน์โรจน์(ชท.)
หมายเลข8 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง (ชท.)
จังหวัดสระแก้ว
หมายเลข 1 พ.ต.อ.วิสิ นาคะตะ(พปช.)
หมายเลข 2 นายปัญญา ชาติปัญญาวุฒิ(พปช.)
หมายเลข 3 นายธานินทร์ ศุภศักดิ์มนตรี(พปช.)
หมายเลข 4 นายฐานิสร์ เทียนทอง(ป.ช.ร.)
หมายเลข 5 นางสาวตรีนุช เทียนทอง(ป.ช.ร.)
หมายเลข 6 นายสรวงค์ เทียนทอง(ป.ช.ร.)
หมายเลข 7 นายพรพล เอกอรรถพร(ปชป.)
หมายเลข 8 นายสุทธิรักษ์ วันเพ็ญ(ปชป.)
หมายเลข 9 นายเรือง บาดาล(ปชป.)
หมายเลข 10 นายวีรวิทย์ กรเศษ(ปชท.)
หมายเลข 11 ด.ต.ทศพล พะยอมศรี(ปชท.)
หมายเลข 12 ร.ต.ชนก เกษมวงษ์(ปชท.)
หมายเลข 13 นายส่งศักดิ์ ไชยลาวัณย์(มฌ.)
หมายเลข 14 นายสุดใจ นู(มฌ.)
หมายเลข 15 นายชัยญรงค์ สังข์ว่อง(มฌ.)
หมายเลข 16 นายวรเชษฐ สิทธิจันทร์(พนท.)
หมายเลข 17 นายกุหลาบ บุญเรือง(พนท.)
หมายเลข 18 นายเรืองศักดิ์ รัตนวิเศษประชา(พนท.)
จังหวัดระยอง
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ(พปช.)
หมายเลข 2 นายภิรมณ์ ศรีธาตุ(พปช.)
หมายเลข 3 นายสาธิต ปิตุเตชะ(ปชป.)
หมายเลข 4 นายวิชัย ล้ำสุทธิ(ปชป.)
หมายเลข 5 นายเพ็ชร สายพานทอง(พ.ส.)
หมายเลข 6 นายจุมพล จิรนันท์ยินดี(พ.ส.)
หมายเลข 7 นายปราโมทย์ วีระพันธ์(มฌ.)
หมายเลข 8 นางพรรณนิภา เหล่าศิริพจน์(มฌ.)
หมายเลข 9 นายภีมเดช อมรสุคนธ์ (พมช.)
หมายเลข 10 นายนพดล ช่างตบแต่ง(พมช.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายทวีป ขวัญบุรี (พผ.)
หมายเลข 2 นายชาตรี อิฐศรี (พผ.)
หมายเลข 3 นายธนพล สุวรรณโชติ(พนท.)
หมายเลข 4 นางสาวรัชนี สมนึก(พนท.)
หมายเลข 5 ร.ต.กฤษฎา การุญ(พปช.)
หมายเลข 6 นายพายัพ ผ่องใส(พปช.)
หมายเลข 7 นางสาวนิตยา บุญเกิน (พ.ส.)
หมายเลข 8 นายธนกร สุขเจริญ (พ.ส.)
หมายเลข 9 นายมานพ เสถียรเขตต์ (มฌ.)
หมายเลข 10 นายธงชัย กฤตยาวสุกุล (มฌ.)
หมายเลข 11 นายธารา ปิตุเตชะ(ปชป.)
หมายเลข 12 นายบัญญัติ เจตนจันทร์(ปชป.)
หมายเลข 13 นางมาลีรัตน์ เอี้ยวสกุล (ป.ช.ร.)
หมายเลข 14 นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม (ป.ช.ร.)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ (พผ.)
หมายเลข 2 นางกมลเนตร อินแบน(พผ.)
หมายเลข 3 พ.ต.ท.พชรเกรียงชัย สิงหนาท(ปชป.)
หมายเลข 4 นายชาลี เจริญสุข (ปชป.)
หมายเลข 5 พ.ต.อ.เอนก เกิดสว่าง(รช.)
หมายเลข 6 นายชัยวัฒน์ ศรีคชา(รช.)
หมายเลข 7 นายสมทรง วงศ์ประดิษฐ์(มฌ.)
หมายเลข 8 นายธีร ทัตติยกลุชัย (มฌ.)
หมายเลข 9 นายสมพร วัลลานนท์(พนท.)
หมายเลข 10 นายเที่ยง ท้วมประเสริฐ (พนท.)
หมายเลข 11 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ(พปช.)
หมายเลข 12 นายอิทธิ ศิริลัทธยากร(พปช.)
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นางพรรณี จารุสมบัติ(พผ.)
หมายเลข 2 นายสุนทร จิรถาวงศ์(พผ.)
หมายเลข 3 นพ.เชาวลิต เจิรญพร(ปชป.)
หมายเลข 4 นายจักรวาล ท้วมเจริญ (ปชป.)
หมายเลข 5 ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ (รช.)
หมายเลข 6 นางอินทิรา ฐปนานนท์ (รช.)
หมายเลข 7 นายเจด็จ ทองวิลัย(มฌ.)
หมายเลข 8 นายวิชาญ บุญธรรม(มฌ.)
หมายเลข 9 นายเสน่ห์ แก้วมณีวงศ์ (พนท.)
หมายเลข 10 นายผา สร้อยทอง(พนท.)
หมายเลข 11 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง(พปช.)
หมายเลข 12 นางฐิติมา ฉายแสง(พปช.)
จังหวัดจันทบุรี
หมายเลข 1 นายธวัชชัย อนามพงษ์(ปชป.)
หมายเลข 2 นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา(ปชป.)
หมายเลข 3 นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ(ปชป.)
หมายเลข 4 ว่าที่รต.ธีระพงษ์ คำรอด (รช.)
หมายเลข 5 นายสง่า เจริญรัตน์พิทักษ์ (รช.)
หมายเลข 6 นายธนยศ บุญโยประการ (รช.)
หมายเลข 7 นายชำนาญ ธรรมสุทธศีล(พผ.)
หมายเลข 8 นายชยันต์ เนรัญชร (พผ.)
หมายเลข 9 พ.ต.อ.ณรงค์ จันทรัศมี (พผ.)
หมายเลข 10 พล.ต.ต.พยุง ตรงสวัสดิ์ (มฌ.)
หมายเลข 11 นายธีระ บำรุงพนิชถาวร (มฌ.)
หมายเลข 12 ว่าที่ พ.ต.ต.ฐนภัทร กิตติวงศา(มฌ.)
หมาเยเลข 13 นางมาลี พร้อมพรรค (พนท.)
หมายเลข 14 นางวรนุช คงรอด(พนท.)
หมายเลข 15 นายสุรศักดิ์ ศิริชาตรี (พนท.)
หมายเลข 16 นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา (ป.ช.ร.)
หมายเลข 17 นายวณฐพงศ์ ชนะสิทธิ์ (ป.ช.ร.)
หมายเลข 18 นายพราหมณ์ มุกดาสนิท (ป.ช.ร.)
จังหวัดตราด
หมายเลข 1 นายชุมพร จิตนาวสาร(พนท.)
หมายเลข 2 นายจงศักดิ์ สุนทรศักดิ์ลาภ (รช.)
หมายเลข 3 นายธีระ สลักเพชร(ปชป.)
หมายเลข 4 นายนฤปนาถ สว่างไสว(พปช.)
หมายเลข 5 นายประสาน พงษ์พานิช(มฌ.)
หมายเลข 6 นายวีระชัย จูห้อง (ป.ช.ร.)
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง