ข่าวอินโฟเควสท์
23:52 กองทัพเกาหลีเหนือเข้าคุมเขตนิคมอุตสาหกรรมแกซอง ขณะยีดทรัพย์เกาหลีใต้   กองทัพเกาหลีเหนือเข้ายึดเขตนิคมอุตสาหกรรมแกซองที่ได้มีการดำเนินการร่วมกั…
23:10 เกิดเหตุจลาจลเรือนจำเม็กซิโก ส่งผลนักโทษเสียชีวิต 52 คน บาดเจ็บ 12 คน   นายไคเม โรดริเกซ ผู้ว่าการรัฐนูเอโว ลีออนของเม็กซิโก กล่าวว่า ผู้ต้องขั…
22:46 IMF ประกาศแต่งตั้ง"คริสติน ลาการ์ด"เป็นผอ. IMF สมัยที่ 2   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศแต่งตั้งนางคริสติน ลาการ์ด เป็นผู้อำนวยการ IM…
22:38 อัตราดอกเบี้ยจำนองสหรัฐร่วงสัปดาห์ที่ 6 ท่ามกลางภาวะผันผวนในตลาด   อัตราดอกเบี้ยจำนองเฉลี่ยระยะยาวของสหรัฐร่วงลงในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 6 ติ…
22:23 เกิดเหตุแผ่นดินไหว 5.0 ริกเตอร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ของจีน   เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 5.0 ริกเตอร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ขอ…

ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่

ข่าวการเมือง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551 16:00:00 น.
ประกาศ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 182 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา 7 และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2551 เห็นชอบ  ด้วยในการแต่งตั้งนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงทรงพระราชดำริว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2551 เป็นที่ปี 63 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายชัย ชิดชอบ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง