ข่าวอินโฟเควสท์
10:01 รมช.มหาดไทยโบลิเวียถูกคนงานเหมืองทำร้ายเสียชีวิต หลังเจรจาแก้ไขกฎหมายล้มเหลว   สื่อท้องถิ่นของโบลิเวียรายงานว่า นายโรโดลโฟ อิลเลนส์ รัฐมนตรีช่ว…
09:59 โบรกฯเล็ง CRANE, EIC, EIC-W1, EIC-W2, EIC-W3, LDC, TPOLY, TPOLY-W2 ใช้ Cash Balance คาดเริ่ม 29 ส.ค.   โบรกเกอร์ เล็งหุ้น บมจ. ชูไก (CRANE), บม…
09:58 Xinhua world news summary: โคลัมเบียเตรียมลงนามข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฎ FARC   คณะผู้แทนเจรจาต่อรองของรัฐบาลโคลัมเบีย เปิดเผยว่า นายฮวน มานูเ…
09:53 ญี่ปุ่นเผยดัชนี CPI เดือนก.ค.ลดลงติดต่อกันเดือนที่ 5 เหตุราคาน้ำมันร่วง   กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บร…
09:50 TOPICS TODAY: พาณิชย์ แถลงตัวเลขส่งออก/สนช.ประชุมเพิ่มจำนวนสมาชิกเพื่อเร่งจัดทำกม.ลูก   ติดตามการแถลงตัวเลขส่งออก นำเข้าของไทย ที่กระทรวงพาณิชย…

ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่

ข่าวการเมือง ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551 16:00:00 น.
ประกาศ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 182 วรรคหนึ่ง อนุมาตรา 7 และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2551 เห็นชอบ  ด้วยในการแต่งตั้งนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงทรงพระราชดำริว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2551 เป็นที่ปี 63 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายชัย ชิดชอบ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง