สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 00:00:22 น.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานรางวัลซีไรต์แด่นักเขียนอาเซียน 8 ประเทศ ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ชมัยพร แสงกระจ่าง รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และ ซะการีย์ยา อมตยา นักเขียนซีไรต์ไทย ร่วมรับเสด็จ เมื่อวันก่อน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »