คอลัมน์: ร้อยเรื่องเมืองไทย: กวีเอกของไทย บุคคลสำคัญของโลก, วรรณคดีสโมสร  

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 00:00:50 น.
ร้อยเรื่องเมืองไทย รอยไทยปีที่ ๑๕

พระสุนทรโวหาร มีนามเดิมว่า ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ นั้น เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ผู้ที่ได้เข้ารับราชการเป็นกวีราชสำนักในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของท่านมีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และพระอภัยมณี เป็นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง พระอภัยมณี ซึ่งเป็นที่รู้จักกว้างขวางมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเล่มหนึ่งของไทย และเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน

พระอภัยมณีเป็นงานประพันธ์ที่มีเค้าโครงเรื่องแหวกประเพณีของวรรณคดีในยุคเก่า มีจินตนาการล้ำยุคอยู่มากมาย และมีตัวละครจากหลากหลายชนชาติ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความเปิดกว้าง ความเป็นนักคิดยุคใหม่ของสุนทรภู่ เมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยเดียวกัน

พระสุนทรโวหาร ภู่ หรือ สุนทรภู่ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นั้น ได้ฝากผลงานการประพันธ์ไว้มากมายซึ่งจำแนกได้หลายประเภท ได้แก่

ประเภทนิราศ เช่น นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง นิราศพระบาท นิราศสุพรรณ
ประเภทนิทาน เช่น พระอภัยมณี พระไชยสุริยา ลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ
ประเภทบทละคร ที่ปรากฏมีเพียงเรื่องเดียวคือเรื่อง อภัยนุราช
ประเภทสุภาษิต เช่น สุภาษิตสอนหญิง และเพลงยาวถวายโอวาท
ประเภทบทเสภา ได้แก่ เสภาขุนช้างขุนแผน และเสภาพระราชพงศาวดาร

ประเภทบทเห่กล่อมพระบรรทม เช่น บทเห่เรื่องพระอภัยมณี บทเห่เรื่องโคบุตร และบทเห่เรื่องกากี เป็นต้น

ด้วยผลงานการสร้างสรรค์และคุณูปการอันยิ่ง
ใหญ่ต่อวงการวรรณกรรมของไทย ในโอกาสครบ

รอบ ๒๐๐ ปีชาตกาลของสุนทรภู่ องค์การศึกษาวิท ยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก จึงได้ประกาศให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านวรรณกรรม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙

วรรณคดีสโมสร จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา ตั้งวรรณคดีสโมสร พุทธศักราช ๒๔๕๗ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ได้สาระประโยชน์ โดยคัดเลือกหนังสือดีที่เป็นตัวอย่างชั้นเลิศในการประพันธ์ประเภทต่างๆ

คณะกรรมการของวรรณคดีสโมสรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงแต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่คัดเลือกหนังสือดี โดยหนัง สือที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับพระราชทานรางวัลและ

ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประทับตราพระราช ลัญจกรรูปพระคเณศร์ นับเป็นการมอบรางวัลทาง

วรรณกรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย

ซึ่งวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ได้แก่ ลิลิตพระลอ/สมุทรโฆษคำฉันท์/กาพย์มหาชาติกลอนเทศน์/สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง หน/เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน/บทละครรำเรื่องอิเหนา/บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ/บทพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน/บทละครพูดคำฉันท์เรื่อง มัทนะพาธา/กาพย์เห่เรือในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์/กลอนนิทานเรื่อง พระอภัยมณี/บทละครร้องเรื่อง สาวเครือฟ้า และนิราศภูเขาทอง

ติดตามชมรายการรอยไทยชุด รอยไทย...ในพิพิธภัณฑ์ ได้ทุกวันจันทร์ถึงพุธ เวลา ๑๗-๕๘-๑๘.๐๐ น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี รอยไทยสนับสนุนโดย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »