คอลัมน์: WHAT'ON: แจกสารานุกรมฟรี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 00:00:30 น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดประกวด "โครงการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ชั้น 3 ตึก สพฐ.3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง สำนักงานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th, http://kanchanapisek.or.th ทั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2554 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2682-9880

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »