เปิดปาร์ตี้ลิสต์พท.'มิ่ง'โบกมือลา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 00:00:28 น.

ไทยโพสต์ * รายชื่อผู้ที่สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย โดยได้นำมารวมกันทั้งคณะผู้บริหาร แกนนำพรรคเพื่อไทย ส.ส.อดีต รมต. และอดีต ส.ส. รวมทั้งผู้ที่แสดงความจำนง ซึ่งไม่ได้เรียงตามตัวอักษร มีจำนวน 140 คน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ

มีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก, ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง, พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี, พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี, พล.อ. วัฒนา สรรพานิช, พล.ท.มะ โพธิ์งาม, พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์, พล.ท.ทวนทอง อินทรทัต, พล.ร.ท.โรช วิภัติภูมิประเทศ, พล.ต.อ.จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์, พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก, พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง, พล.ต.ต.ไพบูลย์ เชิดมณี, พล.ต.ต.เกษม รัตนสุนทร

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์, ดร.โอฬาร ไชยประวัติ, นายปลอดประสพ สุรัสวดี, นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช, นายพายัพ ชินวัตร, นายพิชัย นริพทะพันธุ์, นายคณวัฒน์ วศินสังวร, นายกมล บันไดเพชร, นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร, นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์, นายพงศกร อรรณนพพร, นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา, นายพิเชษฐ สถิรชวาล, นายพิทยา พุกกะมาน

นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์, นายพิษณุ พลไวย, นายประภัทร์ จงสงวน, นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ, นายประวัฒน์ อุตตะโมต, นายปัญญา จีนาคำ, นายประชุม ทองมี, นายประสพ บุษราคัม, นายประแสง มงคลศิริ, นายทวี สุรบาล, นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธุ์, นายธวัชชัย สุทธิบงกช, นายนภินทร ศรีสรรพางค์, นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์, นายนิพนธ์ คนขยัน, นายจิรายุส เนาวเกตุ, นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์, นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท, พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ, นายกานต์ กัลป์ตินันท์, นายเอกธนัช อินทร์รอด, นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ, นายพินิจ จันทรสมบูรณ์, นายพิทักษ์ สีตะบุตร, นางมาลินี อินฉัตร

นอกจากนี้ยังมี นายนิติภูมิ นวรัตน์, นายสมบัติ เมทะนี, นายยุรนันท์ ภมรมนตรี, นายอรรถชัย อนันตเมฆ, นายวันชนะ เกิดดี นักร้องลูกทุ่ง, นายไพวงษ์ เตชะณรงค์, น.ส.ศุภรัตน์ นาคบุญนำ, นายวรวีร์ มะกูดี, นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

ส่วนรายชื่อในส่วนของแกนนำ นปช.และเสื้อแดง มีอาทิ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นายก่อแก้ว พิกุลทอง, นายพายัพ ปั้นเกตุ, นพ.เหวง โตจิราการ, นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย, นายวิสา คัญทัพ, นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ญาตินายสุพร อัตถาวงศ์, นายอารี ไกรนรา, นายพัศพงศ์ (ชูเกียรติ) พงศ์เรืองรอง, นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ, นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล แกนนำเสื้อแดง เชียงใหม่ 51, นายชินวัฒน์ หาบุญพาด, นายพิชิฏ ชื่นบาน ทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, นายคารม พลทะกลาง ทนายความคนเสื้อแดง, นายศักดา นพสิทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย, น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ลูกสาว พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล นอกจากนี้ยังมีชื่อนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีรายชื่อนายจตุพร พรหมพันธุ์ แต่รอบสุดท้ายจะมีแน่นอน

ส่วนรายชื่อเครือญาติแกนนำและอดีต ส.ส. มีอาทิ นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ ภริยานายอดิศร เพียงเกษ, นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร ญาตินายนิสิต สินธุไพร, นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ ภริยา พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์, นางรังสิมา เจริญศิริ ภริยานายศรีเมือง เจริญศิริ, ศ.ดร.ธเนศร์ ศรีเมือง, น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ลูกสาวนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร, นายศักดา บูรณพงศ์ น้องชาย นพ.ประสงค์ บูรณพงศ์, นายวิสิทธิ์ ใสกระจ่าง น้องชาย ร.ท.กุเทพ ใสกระจ่าง, นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ ภริยา พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์

ขณะที่ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะลงสมัคร ส.ส.ราชบุรี, นางเอมอร สินธุไพร ภรรยาของนายนิสิต สินธุไพร สมัค ส.ส.ร้อยเอ็ด และนายโกศล ปัทมะ น้องชายของนายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ลงสมัคร ส.ส.ราชบุรี.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »