เชิญชมตลาดนัดพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 00:00:20 น.

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหา ชน) นวนคร จ.ปทุมธานี ฝั่งตรงข้ามนวนคร จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตรตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำเสนอแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่เข้าถึงได้ง่ายแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยจุดประกายความคิดจากสินค้าและนิทรรศการสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00-20.00 น.

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย โซนตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ตลาดนัดความรู้ ตลาดนัดภูมิปัญญา และวิชาของแผ่นดิน ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ นานาพืชพรรณธัญญาหารและเมล็ดท้องถิ่น จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติและเครือข่ายตลาดสีเขียวกว่า 80 ร้าน

ลานปากท้อง ลานอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค อาทิ ขนมจีนน้ำเงี้ยว ส้มตำปูปลาร้าปลอดสารพิษ ขนมจีนสีผักพื้นบ้าน และอีกหลากหลายเมนูพื้นบ้านจานอร่อย

โซนตลาดนัดนวัตกรรมเกษตร เมล็ดพันธุ์ จุดรวมนวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเกษตร พลังงานทางเลือก และศูนย์รวมเมล็ดพันธุ์พืชผักที่มีประโยชน์ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับชาติ จากผู้เชี่ยวชาญมาจัดแสดงและสาธิต อาทิ การเพาะเห็ดหูหนูในท่อนไม้ การปลูกไม้นอกฤดู นาโยนกล้า การปลูกผักบนพื้นที่ปูน กังหันลมราคาประหยัดสูบน้ำและผลิตไฟฟ้า การบีบน้ำมันพืชด้วยเครืองสกรูเพลสและเครื่องไฮดรอลิก การ กลั่นน้ำมันหอมระเหย ตลอดจนศูนย์รวมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน เมล็ดพันธุ์ถั่ว งา และเมล็ดพันธุ์ข้าวกว่าร้อยสายพันธุ์ จากศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ กลุ่มฮักเมืองน่าน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต ไร่ดินดีใจ เป็นต้น

การถ่ายทอดความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง วิชาของแผ่นดินเพื่อการพึ่งตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อาทิ การปลูกผักบนดาดฟ้า นวัตกรรมการปลูกพืชนอกฤดู การทำนา 1 ไร่ได้ 1 แสน การเพาะเห็ดฟางตะกร้า การเพาะเห็ดหูหนูในท่อนไม้ การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชและการผสมพันธุ์พืชพื้นบ้าน การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักใช้เองในครัวเรือน จุลินทรีย์ดินป่า การทำกังหันลมแบบประหยัดผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำ การทำโซลาร์เซลล์ต้นทุนต่ำผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำ เป็นต้น

กิจกรรมสร้างสรรค์ก็มีบ้านพึ่งตนเอง ชมการสาธิตและร่วมเรียนรู้หลากหลายในการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก กับบ้านพึ่งตนเอง ได้แก่ บ้านสบู่ธรรมชาติ บ้านสมุนไพร บ้านถ่านอัดแท่ง บ้านเตาชีวมวล เป็นต้น ส่วนที่เวทีการเสดงก็มีการแสดงดนตรีไทยพื้นบ้าน 4 ภาค อาทิ ทอล์กโชว์ เพลงคำเมือง โนราโบราณ หมอลำ เสียงพิณเสียงแคนแดนอีสาน บทเพลงเพื่อชีวต และนาฏลีลาประยุกต์ตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเกษตร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้บริโภคที่สนใจด้านการเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เข้าชมงานวันละ 5,000 คน จึงขอเชิญให้ไปร่วมชมกันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »