เกษตรจัดพืชสวนพันธุ์ดีให้เกษตรกรปลูก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 00:00:53 น.

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้เร่งผลิตพันธุ์พืชสวน 29 ชนิดหลัก ทั้งพืชผักผลไม้เมืองร้อน ผลไม้เมืองหนาว และสมุนไพร อาทิ กาแฟ ชาจีน ทุเรียน มะขาม มะนาว แมคคาเดเมีย มะพร้าว มะม่วง มังคุด ส้ม ส้มโอ พริก เงาะ ชมพู่ สะตอ ผักบุ้ง มะละกอ หมาก อบเชย พริกไทย สับปะรด มันฝรั่ง มะเขือ กล้วย และปทุมมา ในปี 2554 มีเป้าหมายรวมกว่า 1 ล้านต้น เมล็ดพันธุ์ 2.22 ตัน หัวพันธุ์ 775,000 หัว หน่อพันธุ์ 480,000 หน่อ เพื่อรองรับความต้องการของชาวสวนในฤดูเพาะปลูกที่จะถึงนี้ โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนที่เกษตรกรต้องการมาก

ปัจจุบันศูนย์วิจัยพืชสวนและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 32 แห่ง ได้ผลิตและสำรองพันธุ์พืชสวนพันธุ์ดีไว้ 569,477 ต้น เมล็ดพันธุ์ไม่น้อยกว่า 1,104.16 กก. หัวพันธุ์ 39.23 ตัน 179,976 หัว ผลพันธุ์ 50,195 ผล และหน่อพันธุ์ 2,000 หน่อ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพืชพันธุ์ดี เพิ่มทางเลือกให้ทั้งการปลูกสวนใหม่และปลูกทดแทนสวนเดิม คาดว่าจะช่วยให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น สร้างรายได้ให้มากขึ้นด้วย

"พันธุ์พืชสวนที่เกษตรกรต้องการใช้มากในปีนี้ ได้แก่ มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ แมคคาเดเมีย มะนาว หมาก สับปะรด มันฝรั่ง มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ มะม่วง ปทุมมา มะละกอแขกดำ สมุนไพร และพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้น เช่น มะเขือเทศ พริก คะน้า ถั่วฝักยาว มะเขือ และผักบุ้งจีน เนื่องจากเป็นพืชที่มีศักยภาพด้านการตลาดและมีมูลค่าสูง ชาวสวนจึงสั่งจองพันธุ์ค่อนข้างมาก ขณะที่พืชที่มีความอิ่มตัวและมียอดสั่งจองน้อยคือ ลองกอง" นายจิรากรกล่าว

นายจิรากรกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมานอกจากเกษตรกรจะขาดแคลนพันธุ์พืชที่ดีแล้วยังมีปัญหาเข้าไม่ถึงแหล่งพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรจึงช่วยอำนวยความสะดวกให้ โดยพันธุ์พืชที่จำหน่ายมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เช่น มะพร้าวลูกผสมผลละ 6 บาท หน่อละ 15 บาท กาแฟต้นละ 5-7 บาท สับปะรดเพชรบุรีหน่อละ 3 บาท แมคคาเดเมียต้นละ 50 บาท กล้วยหน่อละ 5-10 บาท

มะนาวต้นละ 15-20 บาท

หากเกษตรกรสนใจหรือต้องการพืชสวนพันธุ์ดีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2579-0583 ต่อ 107 หรือศูนย์วิจัยพืชสวนและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »