'ศธ.'วิจัย'แท็บเล็ต'5รร.'หนูทดลอง'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 00:00:40 น.

ศึกษาธิการ * สพฐ.ทำโครงการวิจัยโรงเรียนประถมนำร่องใช้แท็บเล็ตก่อนแจก โดยให้ รร. สาธิต มศว และ รร.ในสังกัด สพฐ.อีก 4 โรง ทด ลองใช้นำร่อง เริ่มทำวิจัยเทอม 2 นี้ก่อนสรุปผล

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินนโยบายแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการศึก ษา ตามนโยบาย  One  PC  Tablets  per  child ของรัฐบาลว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสาน มิตร ไปคัดเลือกห้องเรียนประถมในโรงเรียนสา ธิต มศว ประสานมิตร ระดับประถม อย่างน้อย 2 ห้อง เพื่อตั้งเป็นห้องเรียนตัวอย่างทำ การวิจัยเปรียบเทียบให้เห็นข้อดี-ข้อเสียระหว่างห้องเรียนที่เรียนผ่านแท็บเล็ต และห้องที่ไม่ได้ เรียนผ่านแท็บเล็ต ทั้งนี้ จะมีการจัดทำวิจัยนำ ร่องในโรงเรียนทั้งหมด 5 โรง ได้แก่ โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร 1 โรง และโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. อีก 4 โรง ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการคัดเลือกผ่านการกำหนดคุณสมบัติของโรงเรียนที่สอดคล้องกับการวิจัย อาทิ จะต้องมีห้องเรียนประถมเพื่อการวิจัยอย่างน้อย 2 ห้อง ทั้งช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) เป็นต้น

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า การวิจัยครั้งนี้จะเริ่มวิจัยในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก ษา 2554 และจะมีการสรุปผลหลังจบภาคเรียน อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ สพฐ.ไม่ทำการวิจัยในทุกช่วงชั้นนั้น เพราะผู้วิจัยกังวลว่าอาจจะเกินการควบคุม เพราะต้องส่งครูและทีมงานด้านคอมพิวเตอร์จากส่วนกลางลงไปมาก ดังนั้น จึงจำกัดแค่ 2 ช่วงชั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ในส่วนเครื่องแท็บเล็ตที่จะนำมาใช้ในการวิจัยนั้น จากการหารือร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่า จะใช้วิธีการรับบริจาคแท็บเล็ตในการวิจัยแทนการจัดซื้อ ซึ่งก็ได้กำหนดสเปกขั้นต่ำไว้แล้ว โดยดูจากวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »