สำรวจความพร้อมของ พล.ร.7 กับความแข็งแกร่งของ 'พม่า'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 00:00:38 น.

สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-พม่า ในส่วนรับผิดชอบของกองกำลังนเรศวรและกองกำลังผาเมือง การสู้รบระหว่างกองกำลังทหารพม่าและชนกลุ่มน้อยลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากการปรับนโยบายของประเทศใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลพม่าได้เจรจากับชนกลุ่มน้อยสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่บรรลุข้อตกลง เพราะไม่มั่นใจในคำสัญญาของทางการพม่า

"ตอนนี้พม่าต้องการให้สงบ เพราะปีหน้าเขาเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ปี 57 ต้องเป็นประธานอาเซียน แต่ปี 58 จะเกิดอะไรขึ้น ไม่มีใครรู้ ใครจะรับประกันได้ว่า ปี 58 พม่าจะไม่โจมตี ตอนนี้ชนกลุ่มน้อยก็ยังต้องเตรียมอาวุธไว้ แล้วเขาก็ต้องไปค้ายาเสพติด ที่เขามีอยู่ก็ต้องระบายออกในช่วงนี้ ทหารพม่าเองก็ไฟเขียวให้ทำ ถ้าจะค้าก็ให้รีบค้าภายใน 2 ปีนี้ ทำเสร็จต้องเอาอุปกรณ์มาคืนในปี 57 การปราบปรามอย่างจริงจังจากฝ่ายเขาในขณะนี้ยังไม่มี"

พ.อ.อดุลย์ จันทร์มา รองผู้การกรมรบพิเศษที่ 5 กล่าวระหว่างบรรยายสรุปให้คณะของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มาตรวจเยี่ยม

ที่น่าสนใจคือ การวิเคราะห์ของทหารในพื้นที่บริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันตก ต่างพูดตรงกันว่า การปรับโฉมของรัฐบาลพม่าดูหน้าฉากแล้วเป็นผลดีต่อประเทศไทย แต่ผลกระทบทางด้านลบต่อไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วงเปลี่ยนผ่านและช่วงการปฏิรูปประเทศพม่าไประยะหนึ่ง น่าจะมีแรงกระเพื่อมที่ส่งผลมายังประเทศไทยในระดับที่แรงพอสมควร

ยิ่งเมื่อใดที่พม่าเข้มแข็งบริหารจัดการปัญหาในประเทศได้ จัดระเบียบชายแดนสำเร็จลุล่วงไประดับหนึ่ง กลุ่มต่อต้านลดกองกำลังลง การพัฒนาด้านการทหารของรัฐ มีความต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจ ประเทศไทยก็ต้องมีแผนในการปรับกำลังรบเปรียบเทียบให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม

เอกสารการทบทวนยุทธศาสตร์ ที่เสนอขออนุมัติการจัดตั้งกองพลทหารราบที่  7 ระบุ

"ประเทศดังกล่าวมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับเกาหลีเหนืออย่างไม่เปิดเผยมาตั้งแต่ปี 2542 โดยเกาหลีเหนือได้ขายยุทโธปกรณ์จำนวนหนึ่งพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ และได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาติดตั้งอาวุธประจำเรือตรวจการณ์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือการก่อสร้างฐานทัพใต้ดิน ที่มีการสร้างอุโมงค์กลับใต้ดินหลายแห่ง โดยอาจมีการสร้างบริเวณชายแดนตะวันตก ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการทางทหารสำรอง หรือที่เก็บอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานสำหรับป้องกันเมืองหลวงใหม่ โดยพัฒนาศักยภาพกองทัพอย่างต่อเนื่องทั้งกำลังทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งห้วงที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายทางทหารเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ของจีดีพี และเชื่อว่าในห้วง 4 ปีหลัง ได้ใช้งบประมาณทางด้านการทหารร้อยละ 20 ของจีดีพี"

เมื่ออำนาจกำลังรบเปรียบเทียบระหว่างสองชาติต่างกัน การต่อรองเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะฝ่ายที่มีกำลังน้อยกว่าย่อมเสียเปรียบ แนวคิดเรื่องการจัดตั้งกองพลทหารราบที่7 เกิดขึ้นมาหลายปี แต่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลที่ผ่านมา และเมื่อวันที่18 มี.ค.ที่ผ่านมา มีการจัดพิธีครบรอบ 1 ปีวันสถาปนาหน่วย ทว่าในปัจจุบัน บริเวณกองบัญชาการกองพล ซึ่งเป็นที่ตั้งเก่าของกองพลทหารราบที่ 7 ยังดูโล่ง และเงียบเหงา แม้จะเป็นการเกลี่ยอัตรากำลังจากกรมทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 17 มาอยู่ที่กองพลใหม่ก็ตาม แต่การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยให้เป็นกองพลเบาตามแผนอาจต้องใช้เวลามากกว่า 15 ปี ที่กำหนดไว้ตามแผน

"ลักษณะของการจัดหน่วยจะเหมือนกับกองพลทหารราบที่ 9 เป็นกองพลเบา ระยะแรกช่วงปี 54-56  จัดตั้ง บก.กองพล  ร้อย บก.พล.7 ในปี 57 จะมีหน่วยเพิ่มขึ้น คือ ร้อย สห. กับกองพันทหารสื่อสารระยะที่ 3 ปี 60-62 จะมีการจัดตั้งกรมสนับสนุนเพิ่มเติม ระยะที่ 4 ปี 63-65 จัดตั้งกรมทหารราบที่ 27 และ 3 กองพัน ระยะเวลาในการจัดตั้ง 15 ปี ในการจัดหาอาวุธเข้าประจำการ ก็มีอัตราคล้ายกับการจัดหน่วยของกองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี ในระยะเวลาอันใกล้จะมีการโอนกองพันทหารปืนใหญ่มาอยู่ในกองพลใหม่ด้วย "พ.อ.วิรัช ปัจจานนท์  เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4 ระบุเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4 ยังระบุว่า ฝ่ายความมั่นคงได้วิเคราะห์และเห็นสภาวะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องเขตแดนที่ยังมีข้อพิพาทอยู่ 3 จุด โดยทหารสองฝ่ายยังวางกำลังในพื้นที่พิพาทร่วมกันอย่างสงบ ประกอบด้วย วัดฟ้าเวียงอินทร์ ต.เวียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่, ดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่, ดอยกูเต็งนาโย่ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไม่นับรวมบริเวณเส้นเขตแดนที่ยังมีปัญหากันในหลายจุดตลอดเส้นเขตแดน เช่น พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่มีการสร้างตลิ่งรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ริมแม่น้ำเมย มีการประท้วงในระดับคณะกรรมการชายแดนหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล ในขณะที่ฝ่ายไทยมีการสร้างเหมือนกัน ฝ่ายพม่ากลับไม่พอใจและประท้วงปิดด่านไปหลายครั้ง จนเมื่อรัฐบาลใหม่มีการปรับความสัมพันธ์ระดับบน พม่าจึงยอมเปิดให้มีการขนส่งสินค้าได้เหมือนเดิม

จากข้อมูลยังพบว่า การเพิ่มกำลังของทหารพม่าหลายกองพล ซึ่งการจัดหน่วยเป็นลักษณะที่เรียกว่า "คอลัมน์" เพื่อจัดระเบียบชายแดน การแบ่งพื้นที่ให้กับชนกลุ่มน้อยซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา การส่งกำลังเข้าไปผลักดันชนกลุ่มน้อยเชื้อสายคะฉิ่น ในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐฉาน เพื่อป้องกันและคุ้มครองท่อส่งก๊าซที่ได้สัมปทานจากแหล่งขุดเจาะน้ำมันเพื่อส่งไปประเทศจีนยังเป็นข้อมูลด้านการข่าวที่กองทัพภาคที่ 3 ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด

แม้วันนี้การจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 7 ยังเต๊าะแตะ สภาพบก.กองพล ยังเหมือนอาคารร้าง ห้องผู้บังคับบัญชาบางห้องยังไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ ชื่อ"ค่ายสามกษัตริย์" เลยไปถึงการตั้งฉายาหน่วยว่า "ทหารเสือสามกษัตริย์" ยังอยู่ในขั้นตอนกราบบังคมทูลฯ แต่การ เตรียมความพร้อมของทหารที่รักษาอธิปไตยด้านนี้ไม่ได้หยุดนิ่ง และมองดูความแข็งแกร่งของประเทศเพื่อนบ้านอย่างระมัดระวังและมุ่งหวังให้อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ เป็นเครื่องมือของรัฐให้นำไปสู่การเจรจาเพื่อประโยชน์แห่งชาติโดยไม่ต้องเสียเปรียบ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »