ชูแก่งจันทร์โมเดลยุบรร.เล็ก 'สุชาติ'คุยทำแล้วคะแนนโอเน็ตดีขึ้นสั่งขยายผลอีก1.4หมื่นโรง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2555 00:00:47 น.

ศึกษาธิการ * "สุชาติ" มอบ สพฐ.ขยายผลแก่งจันทร์โมเดล ยุบ รร.ขนาดเล็กเป็นต้นแบบแก้ปัญหา รร.ขนาดเล็ก 14,000 โรงทั่วประเทศ ชมเปาะยุบรวมแล้วผลโอเน็ต ป.6 ปี 2554 ดีขึ้นทุกวิชา พร้อมมอบ สพฐ.ไปถกคุรุสภาแก้หลักเกณฑ์ห้ามครูฝึกสอนไปสอนใน รร.ขนาดเล็กไม่ผ่านประเมิน สมศ. ชี้เพราะ สกอ.ก็รับรองหลักสูตรได้มาตรฐานแล้ว ทำไมสอนไม่ได้ และ รร.ขนาดเล็กขาดแคลนครูหนักจะไปห้ามไม่ให้สอนได้ไง

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้มีผู้บริหาร รร.เครือข่ายแก่งจันทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เลย เขต 1 และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เลย เข้าพบตนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก่งจันทร์โมเดล ซึ่งเป็นการนำร่องการพัฒนา รร.ขนาดเล็กด้วยวิธีการยุบรวม รร.ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยผลการดำเนินงานพบว่าโครงการประสบผลสำเร็จดี อีกทั้งนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2554 ที่มีแนวโน้มผลโอเน็ตทุกรายวิชาดีขึ้น

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า สำหรับผลคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปีการศึกษา 2554 ที่ดีขึ้นเทียบกับการสอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้ วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย 49.15 เพิ่มขึ้น 19.39 คณิตศาสตร์ 53.92 เพิ่มขึ้น 27.41 วิทยาศาสตร์ 43.57 เพิ่มขึ้น 4.76 สังคมศาสตร์ 47.87 เพิ่มขึ้น 5.81 สุขศึกษา 51.94 เพิ่มขึ้น 0.49 ศิลปศึกษา 44.81 เพิ่มขึ้น 11.67 การงานและพื้นฐานอาชีพ 53.85 เพิ่มขึ้น 7.26 และอังกฤษ 41.47 เพิ่มขึ้น 27.56 ทั้งนี้ เมื่อแผนการนำร่องยุบรวม รร.ขนาดเล็กประสบความสำเร็จดี ตนก็อยากให้ สพฐ.ขยายผลไปถึง รร.ขนาดเล็กอีกประมาณ 14,000 โรงทั่วประเทศต่อไป เบื้องต้นให้ รร.ขนาดเล็กไปรวมตัวกันเป็นศูนย์เครือข่าย ประมาณ 1,000 เครือข่าย ซึ่งตนก็จะสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อรถตู้รับส่งนักเรียนให้ทุกเครือข่ายประมาณ 2,000 คัน

"ปัญหาหลังการยุบรวม รร.ขนาดเล็กคือ การขาดแคลนรถรับส่งนักเรียน ซึ่งผมก็จะจัดซื้อรถตู้รับส่งนักเรียนให้ ราคาจัดซื้อจะตกประมาณคันละล้าน กว่าบาท จุนักเรียนได้ประมาณ 15 ที่นั่ง นอกจากนี้ รถตู้ดังกล่าวจะสามารถทำประโยชน์อื่นๆได้อีก ด้วยการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอก รร.เพื่อการเรียนรู้อีกด้วย อาทิ หากนักเรียนไม่เคยเห็นทะเล รร.ก็นำรถตู้นี้พานักเรียนไป ทั้งนี้ เพราะการเคลื่อนย้ายคือการเรียนรู้ที่ดี" นายสุชาติกล่าว

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย ได้นำเสนอผลวิจัยการพัฒนาคุณภาพ รร.ขนาดเล็กพร้อมข้อเรียกร้องต่างๆ อาทิ อยากให้เปิดโอกาสให้นักศึกษาครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน รร.ขนาดเล็กได้ หลังปัจจุบันคุรุสภามีหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาครูต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเฉพาะใน รร.ที่ผ่านการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขณะที่ รร.ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะไม่ผ่านการประเมินของ สมศ. จึงอยากให้มีการปลดล็อกเงื่อนไขดังกล่าวขณะเดียวกันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพการสอนเพราะ มรภ.จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลการสอนของนักศึกษาครูให้

"ผมรู้สึกแปลกใจกับคุรุสภาที่มีหลักเกณฑ์ห้ามนักศึกษาครูไปฝึกสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งๆ ที่โรงเรียนเล็กมีความขาดแคลนครูและต้องการครูไปสอนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับรองหลักสูตรแล้ว ก็น่าจะส่งนักศึกษาครูไปฝึกสอนที่โรงเรียนใดก็ได้ ดังนั้นจะมอบหมายให้ สพฐ.ไปหารือแก้หลักเกณฑ์ดังกล่าวกับคุรุสภา เพื่อเปิดช่องให้ครูฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเข้าไปฝึกสอนในโรงเรียนขนาดเล็กได้ทุกแห่ง แม้จะยังไม่ผ่านการประเมินจาก สมศ.ก็ตาม ทั้งนี้ ก็อยากให้เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยที่ผลิตครูทุกแห่งก็ต้องรับผิดชอบต่อมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้ว" นายสุชาติกล่าว.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง