หนุนปั่นจักรยานเก็บขยะสร้างท้องถิ่นยั่งยืน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 00:00:00 น.

สสส.กระตุ้นพลังชุมชน มุ่งสร้างท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน...ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะ "โครงการปั่นจักรยาน

สานฝัน ร่วมกับเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม" ถือเป็นโครงการจิตอาสาที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมแรงของผู้ปกครองและเยาวชน จากชุมชนหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ชุมชนเครือข่ายที่ดำเนินงานภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มากว่า 2 ปี จากจุดเริ่มต้นของคนในชุมชนที่ต้องการลดขยะในครัวเรือน รวมถึงกำจัดเศษซากวัชพืชหรือพรรณไม้ที่ทำลายความงดงามรอบๆ ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน ปัจจุบันขยายครอบคลุมไปสู่ 7 หมู่บ้านประจำตำบล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่เพียงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยหันมาช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องถิ่นของตนเองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน แต่ยังสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รอบที่อยู่อาศัยให้กับเด็กๆ โดยอาศัย "จักรยานสองล้อ" เป็นพาหนะคู่ใจ

"เดิมทีโครงการปั่นจักรยานเก็บขยะ

รอบหมู่บ้านนั้น เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อจากโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพในชุมชน และโครงการปั่นจักรยานเก็บผักขาย แต่โครงการทั้ง 2 ได้ยกเลิกไป ประกอบกับตำบลหาดสองแควได้รับรางวัล "ธรรมาภิบาลรักสามัคคี" ซึ่งถือเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง

และสามารถช่วยตนเองได้ของคนในชุมชน ดังนั้น สสส.จึงให้ความสนใจและเปิดโอกาสในการเข้าร่วมนโยบาย และเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่" นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายก อบต.ตำบลหาดสองแคว บอกเล่าถึงการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจาก สสส. ในระยะเวลา 2 ปี ส่วนการนำเด็กๆ ในชุมชนมาร่วมรณรงค์นั้น เนื่องจาก

"เพื่อต้องการให้เด็กๆรู้จักหวงแหนและหันมาพัฒนาหมู่บ้านของตนให้น่าอยู่ และสร้างจิตสำนึกเรื่องการรักบ้านเกิดเพราะหากชุมชนของเราน่าอยู่ สะอาด เรียบร้อย ก็จะทำให้ผู้ที่ไปศึกษาต่อหรือทำงานที่อื่นหันกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนโดยเริ่มแรกมีสมาชิกที่เป็นเยาวชนเพียง 4-5 คน แต่ปัจจุบันหากรวม 7 หมู่บ้าน มีสมาชิกทั้งหมด 150 คน ซึ่งมีตั้งแต่อายุ 7 ปีไปจนถึง 22 ปี"

สิ่งที่สร้างแรงบันดาลให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และทุกหมู่บ้านหันมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนั้น อบต.พงษ์เทพให้ข้อมูลว่า "มาจากที่เด็กๆ หมู่ 2 ใช้เวลาว่างวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ ช่วง 5-6 โมงเย็น ปั่นจักรยานเก็บขยะๆ รอบๆ หมู่บ้านกันอย่างสนุกสนาน อีกทั้งขยะที่เก็บได้ เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม สามารถนำไปขายให้กับ "ธนาคารขยะ" ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อโครงการนี้โดย

เด็กแต่ละคนจะมีราย

ได้จากการปั่นจักรยานเก็บขยะอาทิตย์ละ 3-5 บาท และจะมีการปันผลปีละครั้ง โดยทุกๆ สิ้นปีน้องๆ จะมีรายได้อยู่ที่คนละประมาณ 1,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาจึงทำให้เด็กในหมู่บ้านอื่นๆให้ความสนใจและอยากให้หมู่บ้าน

ของตนเองน่าอยู่บ้าง ซึ่งตรงนี้ไม่เพียงแค่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ใหญ่ลดการทิ้งขยะโดยไม่จำเป็นอีกด้วย ขณะเดียวกันคิดว่าโครงการนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆและหาก

น้องที่เข้าร่วมโครงการต้องมีภารกิจไปศึกษา
หรือทำงานต่อ ก็จะมีน้องๆ รุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่" นายก อบต.หาดสองแคว กล่าว

ด้าน "อุ๋ย" หรือ น.ส.ศิริพร เพชรรัตน์ อายุ 18 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการขาย จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานฯ ตั้งแต่อายุ 8 ปี บอกเล่าถึงการเป็นจิตอาสาเก็บขยะว่า "อุ๋ยเป็นสมาชิกตั้งแต่

โครงการนี้เริ่มต้นขึ้น โดยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพออกปั่นจักรยานเก็บขยะในช่วงตอน 5 โมงเย็น วันเสาร์ แรกๆ นั้นขยะค่อนข้างเยอะ เพราะคนในชุมชนยังไม่ตื่นตัวแต่ปัจจุบันขยะน้อยไปเยอะมาก จากเดิมที่เก็บได้คนละ 2 ถุง แต่ปัจจุบันรวมกันแล้วได้ไม่เกิน 1 ถุง ซึ่งขยะที่พบในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่มาจากคนนอกพื้นที่มากกว่า โดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก หรือกระป๋องน้ำอัดลม และสิ่งที่ได้จากการปั่นจักรยานเก็บขยะนั้น ไม่เพียงทำให้อุ๋ยและเพื่อนๆมีกิจกรรมยามว่างทำในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่ยังรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำให้บ้านเรือนของตนเองสะอาด และถึงแม้ว่าตอนนี้จะต้องไปศึกษาต่อยังตัวจังหวัด แต่ในช่วงวันหยุด อุ๋ยก็ยังปั่นจักรยานเก็บขยะเหมือนเดิม แต่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยปั่นจักรยานให้กับน้องๆ ซ้อนท้ายมากกว่า เพราะชุมชนของเรา ถ้าเราไม่ทำ แล้วใครจะทำให้เรา"

เป็นอีกหนึ่งจิตอาสารักบ้านเกิดที่อยากให้ชุมชนสะอาด และอยากเห็นความร่วมมือระหว่าง

เด็กและผู้ใหญ่ เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยและลดปัญหาเด็กติดเกม น.ส.ชลธิกาญจน์ กัลยา หรือ "แน็ก" อาสาสมัครวัย 18 ปี ที่เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่อายุ 8 ปีเช่นกัน เล่าว่า "หลังจากที่ตนและเพื่อนเริ่มรวมกลุ่มกันปั่นจักรยานเก็บขยะก็เริ่มทำให้เด็กๆ ในหมู่บ้านใกล้เคียงหันมาทำกิจกรรมนี้บ้าง โดยส่วนตัวก็รู้สึกดีที่ได้เป็นต้นแบบของการทำดี เพราะอยากเห็นชุมชนที่อาศัยอยู่สะอาดตา แม้ในช่วงแรกๆ นั้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยแต่ตอนหลังจะมีผู้ปกครองที่ว่างเว้นจากการทำงานมาร่วมปั่นจักรยานนำขบวนเด็กๆ เก็บขยะ ก็ยิ่งทำให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างเด็กและผู้ใหญ่มากขึ้น ดังนั้นจึงคิดว่าตนและเพื่อนตัดสินใจไม่ผิดที่เข้าร่วมโครงการนี้เพราะไม่เพียงทำให้บ้านเรือนสะอาด แต่ยังลดช่องว่างระหว่างวัยได้ และสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในท้องถิ่นเดียวกันอีกด้วย"

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เผยให้ทราบถึงความร่วมมือและความสำเร็จในครั้งนี้ว่า "แม้ สสส.จะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ที่กระตุ้นและสะท้อนปัญหาในชุมชนจนนำมาสู่การแก้ไขนั้น แต่โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นการดึงเอาเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนเข้ามาร่วมกับบริหารจัดการขยะ หรือใช้ชุมชนเป็นฐานที่ตั้งในการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเอง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่เพียงลดขยะจำนวนมากลงไปได้ แต่ยังเป็นการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยการนำไปรวบรวมไว้ที่ธนาคารขยะ และทำการคัดแยกก่อนนำไปทำลายอย่างถูกวิธี จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ และมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นฝึกพวกเขาให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และฝึกเรื่องของจิตอาสาไปพร้อมๆกัน".

บรรยายใต้ภาพ
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
น.ส.ศิริพร เพชรรัตน์
นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน
น.ส.ชลธิกาญจน์ กัลยา

ช่วง 5 โมงเย็นของวันเสาร์และวันอาทิตย์ เด็กๆ จากชุมชนหาดสองแคว จะรวมกลุ่มปั่นจักรยานเก็บขยะรอบๆ หมู่บ้านของตนเอง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง