สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางร่วมกับกรมที่ดิน ปรับวิธีการออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ให้เกษตรกรสามารถออกโฉนดได้ทันที

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 00:00:45 น.

นายเอกจิต ไตรภาควาสิน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่าสำนักงาน จัดรูปที่ดินกลาง ร่วมกันกรมที่ดินเตรียมการรังวัดแปลงที่ดิน รองรับการออกโฉนดที่ดินใหม่ให้แก่เจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในปีงบประมาณ 2555 ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุทัยธานี สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ หลังขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ และถนนแล้วเสร็จ โดยจากเดิมเมื่อเกษตรกรยื่นคำขอออกโฉนด กรมที่ดินจะเข้าไปดำเนินการสำรวจรังวัด และออกโฉนดเป็นรายๆไปกระโดดข้ามแปลงไปมา ในขณะวิธีการใหม่ กรมที่ดินจะสำรวจรังวัด ปักหลักเขตรวดเดียวเป็นหน้ากระดานทั้งโครงการล่วงหน้า เมื่อเกษตรกรยื่นคำขอออกโฉนดก็สามารถออกโฉนดให้ได้ทันที

"เป็นการทำงานเชิงรุก โดยกรมที่ดินสำรวจรังวัดปักเขตไว้ก่อน ตลอดทั้งโครงการ เกษตรกรยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเมื่อไหร่ ก็ออกได้เลยเมื่อนั้นซึ่งจะลดความยุ่งยากลงได้ ทั้งระยะเวลา และงบประมาณ เกษตรกรเองได้รับโฉนดรวดเร็วขึ้นเพราะกรมที่ดินมีทุกอย่างในมืออยู่ก่อนแล้ว"

สำหรับค่าใช้จ่ายในการออกโฉนดที่ดินใหม่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายแทน โดยเจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย ขณะนี้ทั้งประเทศมีพื้นที่จัดรูปที่ดินแล้ว 1.89 ไร่

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง