ครูอัตราจ้างร้องขอสิทธิ์บรรจุขรก.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 00:00:24 น.

ศึกษาธิการ * ชมรมครูอัตราจ้างฯ ร้อง "พงศ์เทพ" ช่วยเหลือให้มีสิทธิ์สอบบรรจุ ขรก.ครูกรณีจำเป็น โอดโดนตัดสิทธิ์สอบ เพราะเงินนอกงบฯ ที่นำมาจ้างสอนไม่เข้าเกณฑ์ ก.ค.ศ.พร้อมขอเงินเดือน 15,000 บาท และทำงาน 3 ปีได้บรรจุเป็น พนง.ราชการ ด้าน สพฐ.รับข้อเสนอไปหารือเลขาธิการ ก.ค.ศ.ต่อไป

ที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่17 ธ.ค.2555 เวลา 09.00 น. ชมรมครูอัตราจ้างตามโครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 หรือเอสพี 2 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประมาณ 50 คน นำโดยนายอมรัตน์ ทองสาดี ประธานชมรมครูอัตราจ้างฯ เข้ายื่นหนังสือต่อนายพงศ์เทพเทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เนื่องทางชมรมฯเสียสิทธิ์ในการเข้าสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวันที่6-12 ธ.ค.ที่ผ่านมา และจะมีการสอบในวันที่ 13 ม.ค. 2556 โดยมีนายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รับหนังสือแทน

นายอมรัตน์กล่าวอีกว่า อยากขอความอนุเคราะห์และความเป็นธรรมจาก รมว.ศธ. ให้ช่วยดำเนินการช่วยเหลือโดยให้ครูกลุ่มนี้ให้มีสิทธิ์สมัครและเข้าสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาให้ครูกลุ่มนี้ได้รับค่าครองชีพ 15,000 บาทตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2555 เหมือนกับลูกจ้างโครงการ อื่นๆอีกทั้งขอให้ครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติการสอนครบ 3 ปี จะต้องได้บรรจุเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานราชการด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นคงในหน้าที่การงานและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ชมรมครูอัตราจ้างฯ ไม่อยากให้ใช้เรื่องเงินที่นำมาใช้จ้างครูเป็นตัวตัดสิน ว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ อยากให้ใช้ผลการปฏิบัติงานขอบครูมาตัดสินจะดีกว่า" นายอมรัตน์กล่าว

สำหรับครูอัตราจ้างกลุ่มนี้ เป็นครูตามโครง การพัฒนาครูทั้งระบบ หรือผลิตสาขาครูขาดแคลน 5,290 อัตรา และโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3,972 อัตรา โดยได้รับเงินงบประมาณการจ้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีการทำสัญญาจ้างปีต่อปี แต่เมื่อครูกลุ่มนี้ไปสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯแต่ไม่สามารถสมัครสอบได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นครูอัตราจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเงินนอกงบประมาณ หรือกู้มาจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงทำให้ครูกลุ่มนี้เสียสิทธิ์และไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเหมือนกัน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเหมือนครูอัตราจ้างโครงการอื่นๆที่จ้างด้วยเงินโรงเรียนที่เก็บจากผู้ปกครองมาจ้าง

ด้านนายอนันต์กล่าวว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับเลขาธิการ ก.ค.ศ. ว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะงบฯ ที่ใช้จ้างครูกลุ่มนี้เป็นงบฯ เจียดจ่ายของ สพฐ. ไม่ใช่งบฯ ที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้มาโดยเฉพาะ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง