คอลัมน์: สบาย สบาย สไตล์การเมือง: ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2555 00:00:28 น.

ปิดท้ายด้วยข่าวฝากจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน เป็นแม่บ้าน ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งไปรษณียบัตร "สวัสดีปีใหม่ ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ" ครั้งที่ 1 ให้กำลังใจพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรายได้นำไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ผู้โชคดีได้แก่ 1.คุณวรรณี ศรีประศาสศาสตร์ 2.คุณอุไรรัตน์ อินา ลา 3.คุณชฎา สงวนชาติ 4.จ.ท.หญิง ณัชรินทร์ เขียวขำ 5.คุณลักษณ์พล จุละจาริตต์ 6.คุณจุทาทิพ พระเทพ 7. คุณจริชญา เนตรประชา 8.สีฟ้า กัตะเวที 9.วันชัย ตันสุขชัย 10.คุณอำนาจ ปานจันดี 11.พ.อ.หญิง วรวรรณ วัฒนไชย 12.คุณทุเรียน จุมพล 13.คุณวิทัย รัตนากร 14.จ.ส.อ.มานะ ดิษเจริญ 15.ดญ.ชนากานต์ คำอาษา 16.คุณสุนีย์ พุ่มกลิ่น 17.พล.อ.วรวิทย์ ชีนะนาวิน 18.คุณเกรียงศักดิ์ ขัมจิตร์ 19.คุณแช่งแข  แซ่เฮีย 20.คุณเยาว์ เกร็นทั่ว 21.คุณสุดา นัยนา 22.คุณธัณนัตย์ อุดมนิโลบล 23.คุณเตชะภณ คำแสน 24.คุณบุญมี นาวีภาพ 25.คุณธนชัย บุญมา 26.คุณสาริทย์ วรรณา ดม 27.คุณปราณี นิรันดร 28.คุณนงนุช โคหา 29.ศรีสอางค์ วัฒน์วรรณรัตน์ ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม โทรศัพท์ 0-2222-9201 หรือ 0-2225-9267.

บรรยายใต้ภาพ
พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง