จับมือชี้ช่องรวยฝึกอบรมอาชีพฟรี เพิ่มทักษะฝีมือแก้ปัญหาค่าแรง300

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 00:00:38 น.

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (ภายในบริเวณวัดธาตุทอง) ร่วมกับสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย เปิดอบรมอาชีพฟรี มุ่งพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับค่าแรงเพิ่ม 300 บาท เน้นแรงงานนอกระบบได้พัฒนาขีดความสามารถและสร้างรายได้เพิ่ม คัดสรรหลากหลายหลักสูตรตอบรับความสนใจผู้เรียน อาทิ น้ำเต้าหู้ปาท่องโก๋ ผัดไทย ซาลาเปา ขนมจีบ สาคูไส้หมู-ข้าวเกรียบปากหม้อ-ปากหม้อญวน วุ้นสายรุ้ง โจ๊กหมูเด้ง ฯลฯ รับจำกัดหลักสูตรละ 20 คน พร้อมวุฒิบัตรรับรอง

ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (ภายในบริเวณวัดธาตุทอง) กล่าวถึงที่มาของโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการว่า ตามที่รัฐบาลได้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาททั่วประเทศ ทำให้งานในตลาดแรงงานหายากขึ้น คนว่างงานเพิ่มมากขึ้นและเงินเฟ้อมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและแรงงานในภาคเกษตรกรรม ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการปรับค่าจ้าง 300 บาทโดยตรง

แต่ยังต้องแบกรับผลกระทบของเงินเฟ้อในขณะที่รายได้ของพวกเขาไม่ได้เพิ่มขึ้น กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทำ "โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ" เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้างแรงงานให้เพิ่มขึ้น สอดคล้องตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ

การพัฒนาศักยภาพแรงงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แรงงานในสถานประกอบการจะมีการฝึกอบรมรวม 5 วัน เน้นหลักสูตรพัฒนาให้ความรู้ ทักษะฝีมือ ทักษะภาษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อีกส่วนคือ แรงงานนอกระบบ แรงงานในภาคเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม โดยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย คัดเลือกหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก หลักสูตรสำหรับแรงงานนอกระบบนี้จะใช้เวลาอบรมรวม 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมงต่อหลักสูตร โดยเป็นการอบรมให้ผู้สนใจฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีค่าอาหารให้ผู้เข้าอบรมวันละ 120 บาทอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดอบรมมีหลากหลาย ได้แก่ ผัดไทย ซาลาเปา ขนมจีบ สาคูไส้หมู-ข้าวเกรียบปากหม้อ-ปากหม้อญวน ขนมกล้วย-ขนมฟักทอง-เผือก วุ้นสายรุ้ง โจ๊กหมูเด้ง น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋ ดอกไม้จันทน์ กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ ดอกไม้ดินไทย สปาเกลือ ตัดผมชาย แต่งหน้าพื้นฐาน เป็นต้น

ทุกหลักสูตรรับผู้เรียนเพียง 20 คนเท่านั้น สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมครบ 18 ชั่วโมง และผ่านการประเมินจากวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ร้อยเอกทศพลกล่าวว่า อยากให้ผู้ที่สนใจเข้ามาฝึกอบรมอาชีพฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งหลักสูตรที่นำมาสอนนี้เน้นตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก เรียนจบแล้วมีทักษะการทำงานมากขึ้น สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง หลายคนอาจมองว่าเป็นงานอดิเรก แต่งานอดิเรกทำเป็นรายได้เสริม ก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัวและนำความสุขมาให้ และยังพัฒนาสู่อาชีพต่อไป

สำหรับท่านใดที่สนใจอบรมอาชีพฟรีกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (ภายในบริเวณวัดธาตุทอง) ร่วมกับสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย ลงทะเบียนเรียนได้ที่ โทร. 0-2704-9066-7 ต่อ 101-108.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง