สทศ.โชว์ผลโอเน็ตชั้นป.6,ม.3 เร็ว1วันอึ้งต่ำกว่าครึ่งเพียบ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 00:00:43 น.

ไทยโพสต์ * เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำ นวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวถึงผลการทดสอบทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ประกาศผลโอเน็ตแล้วในวันที่ 14 มี.ค. ซึ่งเร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 15 มี.ค.

นายสัมพันธ์กล่าวว่า สทศ.ได้วิเคราะห์ผลคะแนนระดับชั้น ป.6 ภาษาไทย จำนวน ผู้เข้าสอบ 773,016 คน คะแนนเฉลี่ย 45.68 สูงสุด 100 ต่ำสุด 0 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวนผู้เข้าสอบ 772,977 คน คะแนนเฉลี่ย 44.22 สูงสุด 96.00 ต่ำสุด 0.00 ภาษา อังกฤษ จำนวนผู้เข้าสอบ 773,015 คน คะแนนเฉลี่ย 36.99 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 คณิตศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ 772,914 คน คะแนนเฉลี่ย 35.77 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00

ส่วนวิทยาศาสตร์ จำนวน ผู้เข้าสอบ 773,009 คน คะแนนเฉลี่ย 37.46 สูงสุด 94.50 ต่ำสุด 0.00 สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวนผู้เข้าสอบ 773,011 คน คะแนนเฉลี่ย 54.84 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 ศิลปะ จำนวนผู้เข้าสอบ 772,666 คน คะแนนเฉลี่ย 52.27 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 15.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวนผู้เข้าสอบ 772,633 คน คะแนนเฉลี่ย 53.85 สูงสุด ต่ำสุด 0.00

ผอ.สทศ. กล่าวว่า ในชั้น ม.3 ภาษาไทย จำนวนผู้เข้าสอบ 754,149 คน คะแนนเฉลี่ย 54.48 สูงสุด 92.00 ต่ำสุด 20.00 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวนผู้เข้าสอบ 753,358 คน คะแนนเฉลี่ย 47.12 สูงสุด 98.00 ต่ำสุด 0 ภาษาอังกฤษ จำนวนผู้เข้าสอบ 753,947 คน คะแนนเฉลี่ย 28.71 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 คณิตศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ 753,510 คะแนนเฉลี่ย 26.95 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00

วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ 752,903 คน คะแนนเฉลี่ย 35.37 สูงสุด 98.00 ต่ำสุด 0.00 สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวนผู้เข้าสอบ 753,084 คน คะแนนเฉลี่ย 56.67 สูงสุด 95.00 ต่ำสุด 2.50 ศิลปะ จำนวนผู้เข้าสอบ 752,893 คน คะแนนเฉลี่ย 43.31 สูงสุด 95.00 ต่ำสุด 0.00 การงานอาชีพและเทค โนโลยี จำนวนผู้เข้าสอบ 752,865 คน คะแนนเฉลี่ย 47.39 สูงสุด 94.00 ต่ำสุด 0.00

"สำหรับโรงเรียน/สถานศึกษาที่ต้องการนำผลคะแนนสอบโอเน็ตไปใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 นั้น โรงเรียน/สถานศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนโอเน็ตผ่านระบบ RPS โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ.  www.niets.or.th ได้แล้ว" ผอ.สทศ.กล่าว.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง