ผลคะแนนโอเน็ต'ป.6'แนวโน้มต่ำลง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 19 มีนาคม 2556 00:00:24 น.

กรุงเทพฯ * สทศ.เทียบคะแนนสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 ปี 2555 กับปี 2554 พบ ป.6 หลายวิชาแนวโน้มต่ำลง ส่วน ม.3 หลายวิชาแนวโน้มดีขึ้น เผยวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ข้อสอบยาก คาดเพราะเป็นข้อสอบอัตนัย นักเรียนไม่ชิน แนะโรงเรียนปรับระบบประเมินตาม

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้ประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ไปเมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น ขณะเดียวกัน สทศ.ก็นำสถิติค่าเฉลี่ยคะแนนสอบปีนี้เทียบกับคะแนนปีที่ผ่านมา คือปี 2554 พบว่านักเรียนระดับ ป.6 ทำคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาลดลง มีเพียง 1 วิชาที่ได้คะแนนสูงขึ้นคือ ศิลปะ นอกจากนี้ยังพบ 5 รายวิชาที่คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนที่เหลือ 3 วิชาคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งคือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รศ.ดร.สัมพันธ์กล่าวต่อไปว่า ส่วน ม.3 ถือว่านักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาดี ยกเว้นอังกฤษ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ที่คะแนนลดลง แต่มีเพียง คณิตศาสตร์ และศิลปะ ที่คะแนนลดลง แต่มีเพียง 2 วิชาที่คะแนนเกินครึ่งคือ ภาษาไทย และสุขศึกษาและพลศึกษา อย่างไรก็ตาม เท่าที่มีการวิเคราะห์ข้อสอบเบื้องต้นพบว่า ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ถือว่าค่อนข้างยาก อาจจะเป็นเพราะข้อสอบเป็นอัตนัยที่กำหนดให้นักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลข จึงทำให้เด็กทำไม่ค่อยได้ แสดงว่าจากนี้โรงเรียนต่างๆ ควรจะต้องให้เด็กได้ทำข้อสอบอัตนัยมากขึ้น ทั้งนี้ สทศ.จะสรุปผลการวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนให้โรงเรียนต่างๆ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

สำหรับคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 กับปี 2554 ของทุกวิชา สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 มีดังนี้ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 45.68 จาก 50.04 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลี่ย 44.22 จาก 52.22 ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 36.99 จาก 38.37 คณิตศาสตร์ เฉลี่ย 35.77 จาก 52.40 วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 37.46 จาก 40.82 สุขศึกษาและพลศึกษา เฉลี่ย 54.84 จาก 58.87 ศิลปะ เฉลี่ย 52.27 จาก 46.75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ย 53.85 จาก 55.38

สำหรับชั้น ม.3 ภาษาไทย เฉลี่ย 54.48 จาก 48.11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลี่ย 47.12 จาก 42.73 ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 28.71 จาก 30.49 คณิตศาสตร์ เฉลี่ย 26.95 จาก 32.08 วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 35.37 จาก 32.19 สุขศึกษาและพลศึกษา เฉลี่ย 56.67 จาก 50.87 ศิลปะ เฉลี่ย 43.31 จาก 43.50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ย 47.39 จาก 47.29.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง