ข่าวอินโฟเควสท์
11:30 รมว.ปิโตรเลียมอิหร่านยันโททาลยกเลิกดีลก๊าซเพราะแรงกดดันทางการเมืองจากสหรัฐไม่ได้   นายไบจัน นัมดาร์ ซานกาเนห์ รัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมของอิหร่…
11:06 สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม 6 ข้อของนายกฯ   หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสง…

เดินหน้าประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซฯไอพีพี

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 15 เมษายน 2556 00:00:23 น.

ความกังวลห่วงค่าไฟฟ้าของประเทศจะปรับขึ้น 5-6 บาท หน่วยในอีก 6 ปีจากนี้ ส่งผลให้กระทรวงพลังงานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อหันมาสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงทดแทนโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพราะปัจจุบันไทยใช้ก๊าซฯ ผลิตไฟฟ้าสูงถึง 68% จากเชื้อเพลิงอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้าไทยอย่างมาก เพราะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประเมินแล้วว่าไทยจะมีก๊าซฯ ในอ่าวไทยเหลือใช้อีกแค่ 10 ปี จากนี้ และหลังจากนั้นจะต้องหันไปซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงกว่าที่อ่าวไทยกว่า 1 เท่าตัว จึงเป็นที่มาของค่าไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นในอนาคต

แต่ก็มีบางกลุ่มที่กังวลว่าการประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซฯ สำหรับภาคเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ที่เรกูเลเตอร์อยู่ระหว่างการเปิดประมูลถึง 5,400 เมกะวัตต์ จะเป็นตัวที่ทำให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้นเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะเข้าระบบประมาณในปี 2562-2564 หรืออีกประมาณ 6-7 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงที่ก๊าซฯ ในอ่าวไทยเริ่มเหลือลดน้อยลง และต้องใช้ก๊าซฯ แอลเอ็นจีมาผสมมากขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งประเทศปรับสูงขึ้นนั่นเอง

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ กล่าวว่า การเปิดประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซฯ ของไอพีพีที่กำลังดำเนินอยู่นี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเลื่อนแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป 6 ปี ดังนั้นจึงต้องหาโรงไฟฟ้าอื่นมาทดแทน และโรงไฟฟ้าก๊าซฯ มีต้นทุนต่ำไม่ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จึงถูกเลือกเข้ามาสร้างทดแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

อย่างไรก็ตาม การประมูลยังคงเดินหน้าต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ขายซองประมูลไปเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ซื้อซองทั้งสิ้น 84 ราย ซึ่งเรกูเลเตอร์จะเปิดให้เริ่มแข่งขันเสนอราคาได้ในวันที่ 27 เม.ย. 2556 นี้ จากนั้นอีก 3 เดือนถึงจะรู้ผลว่าใครจะชนะการประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซฯ บ้าง

ทั้งนี้ การที่หลายฝ่ายเป็นห่วงค่าไฟฟ้าจะพุ่งขึ้น 5-6 บาทต่อหน่วยนั้น เกิดจากในแผนพัฒนาไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ (พีดีพี) ฉบับปัจจุบันนี้ ได้แสดงให้เห็นว่าไทยใช้ก๊าซฯ มากในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งอีก 15 ปีจากนี้ค่าไฟฟ้าจะพุ่งขึ้นเป็น 5.12 บาทต่อหน่วยเพราะไทยต้องนำเข้าแอลเอ็นจีจากต่างประเทศมาใช้แทนก๊าซฯ ในอ่าวไทยที่จะหมดลง

สำหรับการประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพีครั้งนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ 3 ข้อ คือ 1.ผู้ยื่นจะต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้า มีสถานะการเงินที่มั่นคง สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อมาดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม 2.องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารยื่นประมูล (อาร์เอฟพี) ไม่สามารถยื่นข้อเสนอโดยตรงหรือเข้าร่วมกับบริษัทอื่นๆ เพื่อยื่นข้อเสนอ และ 3.ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มบริษัทใดๆ ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จะสามารถเข้าร่วมประมูลได้ เมื่อสัดส่วนการถือหุ้น หรือการควบคุมโดยรัฐวิสาหกิจนั้นไม่เกิน 50% ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารยื่นประมูล

ส่วนประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นกำหนดให้ใช้ได้เพียง "ก๊าซธรรมชาติ" เท่านั้น รวมถึงระบุว่าคุณสมบัติ หรือประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าจะต้องเป็นประเภทไฟฟ้าพื้นฐานที่ผลิตไฟฟ้าตามที่ กฟผ.กำหนด

ด้านการพิจารณาข้อเสนอขายไฟฟ้าจะเป็นไปตามเงื่อนไข 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนแรก การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา (ซอร์ตลิสต์) ดังนั้นเมื่อผ่านการประเมินในข้อที่ 1 ที่อยู่ในซอร์ตลิสต์ในขั้นตอนที่ 2 จะได้รับคัดเลือกเพื่อเจรจาสัญญาพีพีเอจนครบตามปริมาณรับซื้อไฟฟ้าต่อไป

นายดิเรกย้ำว่า การประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซฯ ที่เรกูเลเตอร์กำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นผลกระทบเพียงเล็กน้อยประมาณ 1% เท่านั้นที่จะทำให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมปรับขึ้น 5.12 บาทต่อหน่วยเท่านั้น เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมปรับขึ้นด้วย แม้จะมองเห็นว่าอนาคตก๊าซฯ อ่าวไทยจะหมดลงไป แต่การประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซฯ ไอพีพีในรอบนี้จะดำเนินต่อไปเพื่อเป็นไปตามมติของ กพช. และรองรับการใช้ไฟฟ้าในอีก 10 ปีข้างหน้าให้เพียงพอด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง