คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: หลักฐานเท็จ?

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 00:00:31 น.
โดย ผักกาดหอม
lettuce_ch@hotmail.com

ประเด็นปัญหาชัดนะครับ ข้อต่อสู้ในศาลโลกนั้น ฝ่ายไทยยืนยันถึงจุดเริ่มต้นของปัญหาคือ กัมพูชาต้องการดินแดนเพิ่ม ก็เพื่อขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวให้สมบูรณ์

นั่นคือกัมพูชาต้องการเขาพระวิหารและดินแดนโดยรอบทั้งหมด
ความสมบูรณ์ของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกคืออะไร?

นอกจากตัวปราสาทพระวิหารแล้ว กัมพูชาต้องการรวม สถูปคู่ สระตราว ปราสาทโดนตรวล บันไดหัก ฯลฯ แต่ถ้าจะนับรวมทั้งหมด กัมพูชาก็ต้องเอาเขาพระวิหารและภูมะเขือทั้งลูกไปให้ได้

แต่ที่ผ่านมาไทยและกัมพูชารับรู้และยอมรับมาตลอดว่าที่ตั้งของ สระตราว สถูปคู่ อยู่ฝั่งไทย มีป้ายภาษาไทย มีถนนไทยอยู่ที่นั่น และกัมพูชาไม่เคยท้วงติง

เข้าใจว่าคนไทยและชาวกัมพูชาทุกคนรับรู้เป็นเบื้องต้นมานานแล้วว่า ถ้าจะไปเที่ยวปราสาทพระวิหารต้องขึ้นจากฝั่งไทย เพราะฝั่งกัมพูชาเป็นผาสูง แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมากัมพูชาทำทางขึ้นเองแต่ชันกว่า

ข้อต่อสู้ที่ทีมทนายไทยใช้ในศาลโลก คือประเด็นที่ประชาชนทัก ท้วงรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ว่าการไปออกแถลงการณ์ร่วมกับกัมพูชา เท่ากับไปยอมรับและอาจส่งผลให้ไทยเสียดินแดน วันนี้ก็เริ่มชัดเจนถึงเหตุต้องทักท้วงในขณะนั้น

เพราะข้อทักท้วงดังกล่าว เป็นข้อเท็จจริงที่เลี่ยง และมีการนำไปใช้ในศาล บุคคลที่ต้องขอโทษชาวไทยในขณะนี้คือ รัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลสมัคร โดยเฉพาะ "นพดล ปัทมะ"

เอาหละ...วาระนี้เราต้องมุ่งไปที่การค้นหาความจริงและความเป็นธรรมในศาลโลก ในขณะที่ทีมทนายไทย โดยเฉพาะท่านทูตวีรชัย พลาศรัย จับโกหกได้ว่ากัมพูชาปลอมแปลงเอกสารที่ยื่นให้กับศาล ถือเป็นข้อหาที่ร้ายแรง ที่ทางกัมพูชาต้องแก้ต่างต่อไป

แต่ที่ดูจะหนักหนาสาหัสสำหรับกัมพูชาคือ คำแถลงต่อศาลของทนายความหญิง คุณอลินา มิรอง ชาวโรมาเนีย นักแผนที่ ซึ่งยกเอาหลักวิชาแผนที่มาอธิบาย ซึ่งต่างกับฝ่ายกัมพูชาเมื่อวันจันทร์ ที่ได้แต่คลุมเครือแล้วสรุปเอาว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของกัมพูชา

ยังมีอีก 2 วันครับ 18 เมษายน กัมพูชาจะกลับมาแถลงต่อศาล ถัดไป 19 เมษายน ฝ่ายไทยตบท้าย ซึ่งจะมีข้อเท็จจริงอีกมาก

สิ่งที่ไม่มีการนำไปพูดในศาล เพราะไม่เกี่ยวกับคำร้องโดยตรงคือ ปัญหาเขตแดนในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาหลายประ เทศทั่วโลก เกิดจากการล่าอาณานิคมของผู้เจริญแล้วจากยุโรป

ศาลโลกภายใต้อิทธิพลการเมืองของฝรั่งเศสเมื่อปี 2505 ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศในอาณานิคม แต่ไม่ชี้ว่าผืนแผ่นดินตรงไหนเป็นของใคร เพราะไม่สามารถอ้างอิงตามหลัก วิชาแผนที่ได้  จึงตีขลุมไปว่า "อาณาบริเวณใกล้เคียง"

ใช่แล้วครับ ถ้าอ้างอิงแผนที่ที่มนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นคนเขียนขึ้นมา ก็ต้องอ้าง "สันปันน้ำ" แต่ถ้าอ้างตามนั้น ปราสาทพระวิหารต้องเป็นของไทย เมื่อมันผิดตั้งแต่ต้นและผ่านไปแล้ว วันนี้ต้องทำเสียให้ถูก ถ้าจะให้ดินแดนโดยรอบปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา ก็ต้องอ้างหลักวิชาการแผนที่ที่ถูกต้อง ก็มีอยู่ 2 ทางครับ ต้องลากเส้นกันใหม่

คือเราต้องยกดินแดนมากกว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรให้กัมพูชา หรือ ไม่ศาลโลกก็จำหน่ายคำร้องของกัมพูชาไปเสีย เป็นการยืนยันว่า คำพิพาก ษา 2505 ที่ผิดหลักวิชาแผนที่นั้นถูกต้องแล้ว กัมพูชาได้แต่ตัวปราสาทไป.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง