พระคุณครู

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 30 เมษายน 2556 00:00:57 น.

นพ.สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีแพทย์แผนไทยร่วมในพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาด้านการแพทย์แผนไทย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง