อินเตอร์แมค 2013

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 00:00:34 น.

วีรนันท์ นีลดานุวงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วิโรจน์ ศิริธนาสาสตร์ และ มนู เลียวไพโรจน์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2013" งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระหว่าง วันที่ 16-19 พฤษภาคม ที่ ไบเทคบางนา และเฉลิมฉลองโอกาสการครบรอบ 25 ปี ของ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง