ข่าวอินโฟเควสท์
07:02 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 26 พ.ค.59   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดังน…
07:01 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 26 พ.ค.59   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ (หน่วย: จำนว…
07:00 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 26 พ.ค.59   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา…
06:59 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Set50 Index Futures สิ้นวันที่ 26 พ.ค.59   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ (หน่วย: จำนว…
06:59 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 26 พ.ค.59   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสั…

ครม.ผ่านร่างงบประมาณปี57

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 00:00:21 น.

ทำเนียบฯ * ครม.เห็นชอบร่าง งบประมาณรายจ่ายปี 57 พร้อม ปรับปรุงหน้าที่ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้าน "ปู"  ติดใจสั่งประชุมค่าเงินบาทเพิ่มอีก 2 นัด

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ จำนวน 25 เล่ม ตามที่สำนักงบประมาณเสนอและให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร์ต่อไป

"สำนักงบประมาณได้รายงานในที่ประชุม ครม. ว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.งบปี 2557 มาตรการ 18 ตามผลการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ปรับปรุงการจัดเรียงลำดับของกองทุนรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับลำ ดับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งได้ปรับปรุงแผนงานของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้าง สรรค์ให้สอดคล้องกับการกำ หนดโครงสร้างแผนงานตามยุทธ ศาสตร์" นายแพทย์ทศพรกล่าว

สำหรับงบประมาณปีงบ ประมาณ 2557 ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่าย วงเงิน 2.525 ล้านล้านบาท งบประมาณรายได้ 2.275 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบประมาณแบบขาดดุลที่ 2.5 แสนล้านบาท ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2556 จำนวน 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นการขาดดุลเพียง 1.9% ของจีดีพี

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้อนุมัติแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณดังกล่าว ด้วย โดยในหลักการคณะกรร มาธิการจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 63 คน

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ยังได้มอบหมายให้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง จัดประชุมนัดพิเศษระหว่างรัฐและเอกชน เรื่องการดูแลค่าเงินบาท เพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง รวมทั้งให้มีการเชิญหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมด้วย อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึก ษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้แต่ละกระทรวงได้มีส่วนร่วมในการหารือเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วย.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง