เลี้ยงกุ้งในนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 00:00:24 น.

นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดสระแก้ว ได้นำคณะสมาชิกสภา จ.สระแก้ว เขต อ.วัฒนานคร พร้อมผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่บ้านระเบาะหูกวาง หมู่ที่ 6 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อชมวิถีชีวิตการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามล็อบสเตอร์ก้ามแดงในนาข้าวที่ประสบผลสำเร็จ โดยมีนายอำนาจ ยาสา ประธานสหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรงเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ก้ามแดง ให้การต้อนรับ นำพาเยี่ยมชมทั้งการเลี้ยงแบบธรรมชาติและการเลี้ยงในนาข้าว

โดยพื้นที่ในแปลงนาข้าวดูแลง่าย ปลอดภัยจากเชื้อโรค และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่กุ้งล็อบสเตอร์ก้ามแดงมีนิสัยชอบขุดคุ้ยพื้นดินและสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติเพื่อหาอาหาร หรือสร้างเป็นรังหลบซ่อนในเวลากลางวัน บางครั้งก็อาศัยอยู่ตามกอข้าวที่ปลูกไว้ และเจริญเติบโตได้ดี มีรสชาติอร่อย

นายอำนาจ ยาสา ประธานสหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรงเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ก้ามแดง เปิดเผยว่า ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่รักการเลี้ยงกุ้งตามธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ครอบครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพียงแต่ว่าหากนำมาเลี้ยงในบ่อจะต้องปรับพื้นที่ให้ดีพอประมาณ เพื่อให้กุ้งขุดเป็นที่หลบอาศัยซ่อนตัว และต้องคอยดูแลไม่ให้ดินพังทลายจากการทรุดตัว

นายอำนาจกล่าวว่า พวกตนได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง มีสมาชิก 120 ราย แต่มีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ก้ามแดงจำนวน 10 ราย เนื้อที่ 40 ไร่ จับกุ้งขายได้ครั้งละ 14 ตัน มูลค่ากว่า 4 แสนบาท ปีที่ผ่านมาทำรายได้ให้ประมาณ 5 ล้านบาท

สำหรับการเลี้ยงแต่ละครั้งมีอายุ 4 เดือน มีน้ำหนัก 20 ตัวต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 350-400 บาท ถ้าเลี้ยงถึง 12 เดือนจะมีน้ำหนัก 10 ตัวต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 500 บาท และการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องให้ออกซิเจน เพราะเลี้ยงตามธรรมชาติ เพียงแต่ให้อาหารเม็ดเสริมเป็นบางครั้ง จึงลดต้นทุนไปได้มาก ทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวได้ หากผู้ใดสนใจรายละเอียดในการเลี้ยงเพิ่มเติม ก็ติดต่อมาศึกษาดูงานได้ที่ สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรงเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ก้ามแดงได้ตลอดเวลา.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง