สธ.จวกอย่าสร้างภาพยาเสพติดของไฮโซ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 00:00:31 น.

สาธารณสุข * สธ.จวกยาเสพติดเป็นของชั้นต่ำ แนะเลิกสร้างค่านิยมว่าใช้ในกลุ่มไฮโซ คาดเปิด  AEC จะมียาเสพติดประเภทใหม่ๆ มากขึ้น เตรียมยุทธศาสตร์ป้องกันหน้าใหม่ ส่วนการรักษาเน้นติดตามผลกลุ่มผู้ใช้ตัวยง 3 แสน ราย

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณ สุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "วิชาการยาเสพติดสู่อาเซียน : สร้างเครือข่าย สร้างคุณภาพ" ว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องยาเสพติด กลุ่มผู้ติดยาเสพติด และรูปแบบของการรักษา เนื่องจากขณะนี้รูปแบบของการรักษายาเสพติดประเภทหลอนประสาทยังไม่ได้มีการพัฒนา และคาดว่าภายหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้มียาด้อยคุณภาพ และยาเสพติดประเภทใหม่ๆ เข้ามาภายในประเทศมากขึ้น ดังนั้นต้องมียุทธศาสตร์ในป้องกันผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ ซึ่งต้องใช้กฎหมายเข้ามาดูแล เพราะหากปล่อยให้คนเสพติดเมื่อไหร่ ค่าใช้จ่ายยิ่งเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผลลัพธ์ของการรักษายังไม่ดีเท่าที่ควร

ส่วนการรักษาพบว่า ในระยะถอนพิษยาไม่ได้เป็นปัญหา แต่ปัญหาหลักคือการเข้ามาติดซ้ำ ดังนั้นต้องเน้นการติดตามในกลุ่มคนที่มีปัญหาในการใช้ยาเสพติดจริงจำนวน 3 แสนคน เพราะกลุ่มนี้ใช้แล้วอาจจะก่ออาชญากรรมได้ ไม่เน้นกลุ่มที่เสพเพื่อความสนุกสนาน เดือนละครั้ง แม้กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ติดยาเสพติดเหมือนกัน แต่ถ้าไปเน้นจะเสียทรัพยากรมากกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันธัญญารักษ์ซึ่งเรามองว่าไม่เพียงพอที่จะให้บริการ ดังนั้นจึงจะขยายให้เปิดศูนย์ในโรงพยาบาลทั่วไป

นพ.ประดิษฐกล่าวต่อว่า ขณะนี้จะพบว่ามีกลุ่มผู้เสพยาเสพคิดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสังคมชั้นสูง ตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหา เพราะกลายเป็นการสร้างภาพ ยกระดับยาเสพติดว่าใช้ในวงสังคมชั้นสูง เป็นยาบ้าไฮโซ เป็นการสร้างภาพให้วัยรุ่นเข้ามาใช้ง่าย และคนที่ใช้ก็ไม่ได้รู้สึกอับอาย เพราะฉะนั้นสื่อต่างๆ ควรทำให้เห็นว่ายาเสพติดเป็นเรื่องชั้นต่ำ ต้องเปลี่ยนภาพใหม่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มพวกนี้จะไม่เข้ารักษาในระบบราชการ เพราะว่าต้องการปกปิดชื่อเสียงของตัวเอง จึงได้ไปสนับสนุนให้โรงพยาบาลเอกชนรับคนกลุ่มนี้เข้าไป ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว แต่ทำอย่างเงียบๆ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง