อายิโนะโมะโต๊ะ ทุ่มงบ 7.4 พันล้านบาท ประกาศเปิดตัว 2 โรงงานใหม่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 00:00:44 น.

"อายิโนะโมโต๊ะ" หนึงในบริษัทผลิตอาหารชั้นนำของประเทศ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยการขยายโรงงาน 2 แห่ง ได้แก่โรงงานอยุธยา เพื่อเพิ่มกำลังผลิตเครื่องปรุงรสอูมามิ อายิโนะโมโต๊ะ และโรงงานเบอร์ดี้ (โรงงานเบอร์ดี้แห่งที่ 2) เพื่อขยายกำลังการผลิตกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ ณ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 7.4 พันล้านบาท

มร.มาซาโตชิ อิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ CEO อายิโนโมโต๊ะ โคอินค์ ประเทศญี่ปุ่นและ เอะสึฮิโระ ทาคาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดบริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) โรงงานอยุธยา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานเบอร์ดี้แห่งที่ 2 ที่ตั้งอยู่ใพ้นที่นิคมอุสาหกรรมหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

มร.มาซาโตชิ อิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ๋และ CEO อายิโนะโมโต๊ะ โค อินค์ ประเทศไทย ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า โรงงานอยุธยาถือเป็นฐานผลิตเครื่องปรุงรสอูมามิ อายิโนะโมโต๊ะ แห่งที่ 3 ของบริษัทอายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดด้วยทุนกว่า 6 พันล้านบาท ต่อจากโรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2503 และโรงงานกำแพงเพชร 1 ก่อตั้งในปี พ.ศ.2540 ทุกแห่งได้รับการสนับสุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยโรงงานอยุธยามีกำลังผลิต เครื่องปรุงรสอูมามิ อายิโนะโมโต๊ะ 64,000 ตันต่อปี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น และมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นคือ มันสำปะหลัง (แป้งมันสำปะหลัง) และอ้อย (โมลาสจากอ้อย) โดยโรงงานแห่งใหม่นี้ยังมีส่วนสนับสุนต่อการเจริญเติบโตทางเศษฐกิจจองประเทศ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ใช้มันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศกว่า 25% ของยอดรวมการใช้ทั้งหมด

ขนะเดียวกันโรงแรมเบอร์ดี้แห่งที่ 2 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารโดย บริษัทอายิโนะโมโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของโรงงานเบอร์ดี้ ก่อตั่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2551 ณ บริเวณ นิคมอุสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยโรงงานเบอร์ดี้แห่งที่ 2 นี้ จะสามารถเพิมกำลังผลิตกาแฟกระป๋อง เบอร์ดี้ ขึ้นอีกเท่าตัว รวมเป็น 25 ล้านกล่อง/ปี โดยใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าซึ่งเพาะปลูกอย่างกว่างขวางในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักผ่านกระบานการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และ มาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ออกสู่ตลาดจะมีคุณภาพสูงสุด สมกับครองความเป็น "หนึ่งในใจคุณ"มาตลอดระยะเวลา 20 ปี

สำหรับเครื่องปรุงรสอูมามิ อายิโนะโมโต๊ะ และ กาแฟกระป้องเบอร์ดี้ ถือเป็นผู้บุกเบิก และเป็นผู้นำตลดในประเทศไทย นับตั่งแต่ปี พ.ศ.2505 และ พ.ศ.2536 ตามลำดับ นอกจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดแล้วบริษัทฯ ยังตระหนักถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยทุกๆโรงงานของบริษัทฯ จะมีนโยบาย "การปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์" ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทอายิโนะโมโต๊ะทั่วโลกอีกด้วย มร.มาซาโตชิ อิโตะ กล่าวปิดท้าย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง