พัฒนาทักษะการเรียนรู้

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 14 สิงหาคม 2556 00:00:27 น.

อารักษ์ เคียงศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพัฒนาองค์กร บริษัท ไทยน้ำทิพย์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำของโลก ภายใต้แบรนด์ โคคา-โคล่า รับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ "2013 Young Internship Program" โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกตำราแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และมีประสบการณ์จริงในการทำงาน ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ บริษัทไทยน้ำทิพย์ นอร์ธปาร์ค

ADVERTISEMENT