ใช้ไลน์อย่างไรคนเล่นได้ผลอย่างนั้น!!

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 00:00:37 น.

การห้ามเล่นห้ามใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ หรือใช้ภายในข้อบังคับเป็นเรื่องพูดยาก เพราะเป็นสิทธิของแต่ละคนในการแสดงออก ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องจิตสานึกของคนใช้ ว่ามีความเคารพ มีมารยาท รู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทาหรือไม่ ซึ่งถ้าเขาใช้ไลน์ไปในทางที่ดี แน่นอนว่าอานิสงส์ที่ได้ย่อมเกิดกับตัวเขาเอง เกิดกับสังคม เกิดกับประเทศชาติ แต่ถ้าใช้ไปในเชิงเจตนาต้องการทาลายอะไรสักอย่าง ผลที่ได้ก็ย่อมเกิดสิ่งร้ายๆ กับตัวผู้เล่นเป็นอันดับแรก ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าจะใช้เทคโนโลยีสร้างคุณหรือสร้างโทษให้ตัวเองครับ

สมชัย ส่งวัฒนา
ประธานบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ FLY NOW
ADVERTISEMENT