อปท.ระส่ำรุมสวดมหาดไทยยับให้ยึดคืนโบนัสพ่วงโทษทางวินัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 17 กันยายน 2556 00:00:35 น.

เชียงราย * ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เกิดกระแสการเคลื่อนไหวของผู้บริหาร ข้าราชการประจำ พนักงานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือด่วนที่สุดพิเศษ แจ้งว่า สตง.ได้แจ้งผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโบนัสว่าไม่มีกฎหมายระเบียบกำหนดไว้ สอดคล้องกับความเห็นคณะ กก.กฤษฎีกาให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเงินดังกล่าว จึงให้ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันคือ

1.กรณีพบว่า อปท.จ่ายเงินประโยชน์ตอบ แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษก่อนปีงบประมาณ 2555 ให้เรียกคืนทั้งหมด 2.กรณีพบว่า อปท.จ่ายก่อนที่กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือที่อ้างถึงนี้ ให้เรียกคืนทั้งหมดไปก่อนเช่นเดียวกัน หากพบว่ามีการเร่งรัดจ่ายเงินก่อนที่จะรับทราบหนังสือดังกล่าวก็ให้เรียกคืนทันที และให้ดำเนินการทาง วินัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง 3.กรณีพบว่า อปท.จ่ายภายหลังจากทราบหนังสือดังกล่าว ให้เรียกคืนเงินทั้งหมดทันที และให้แจ้งดำเนินการตาม กม.

และทางวินัยผู้เกี่ยวข้อง

น.ส.ปิยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.แม่จัน ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงราย กล่าวว่า หนังสือสั่งการดังกล่าวกระทบต่อ อปท.อย่างมาก กระทบต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานโดยตรง เพราะดำเนินการทางวินัยด้วย และไม่รู้ขนาดหรือระดับของการลงโทษ เพราะคนที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินโบนัสมีตั้งแต่นายกฯ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ปลัดในฐานะข้าราชการประจำสูงสุด ผอ.การคลัง หัวหน้าสำนักงานปลัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่มีการเบิกจ่ายโบนัสไปก่อนหนังสือสั่งการออกมาคาดว่าจะมีโทษเบา ส่วนที่รู้ว่ามีหนังสือสั่งให้ชะลอการจ่ายแล้วยังฝ่าฝืนเบิกจ่าย คาดว่าจะมีโทษหนักกว่าแน่ เพราะถือว่าจงใจ ซึ่งกลุ่มสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือจะร่วมหารือกับสมาชิกในวันที่ 17 ก.ย. เพื่อหาแนวทางความชัดเจนในประเด็นนี้โดยเฉพาะ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง