โครงการสรรหากุลสตรีไทย VS โครงการ Smart Lady Thailand

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 00:00:25 น.

เลขาธิการชมรมกุลสตรีไทย เผยว่าในด้านรูปแบบของโครงการอาจจะมีความคล้ายคลึงกันกับโครงการ Smart Lady Thailand ที่เป็นรายการเรียลลิตี้ทีวี เปิดเวทีให้หญิงไทยรุ่นใหม่ได้แสดงออกด้านความคิด ความสามารถ และได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นผู้นำ ผ่านรายการเรียลลิตี้ทีวี ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสสวยได้ด้วยความคิด และใช้ความสามารถที่มีทำงานเพื่อประโยชน์สู่สังคม มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำสตรีรุ่นใหม่ เป็นพลังเข้มแข็งของประเทศ

เพียงแต่ว่าโครงการสรรหากุลสตรีไทยเราจะโฟกัสไปที่นักศึกษามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบทั่วประเทศ โดยต้องการที่จะขยายแนวคิดของการเป็นผู้หญิงไทยที่ดีลงไปสู่เยาวชนไทยในช่วงวัย 15-18 ปีมากยิ่งขึ้นในโครงการพี่สอนน้อง เพราะเยาวชนกลุ่มนี้คือกลุ่มเสี่ยงที่หากเขาไม่เข้าใจในคุณค่าของความเป็นผู้หญิงไทยแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท้องไม่พร้อม ทำแท้ง ข่มขืน และอีกมาก เพื่อปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของการรักนวลสงวนตัว และการรักษาไว้ซึ่งค่านิยม ขนบธรรมเนียม ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของหญิงไทย

นอกจากนี้ รูปแบบในการจัดโครงการสรรหากุลสตรีไทยในปีนี้ ที่จะเน้นให้เห็นถึงภาพของการเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของผู้หญิงไทย โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน เพราะที่ผ่านมาผู้หญิงจะมีบทบาทในการเป็นผู้ตามเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ ณ วันนี้เราเห็นผู้หญิงสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำในระดับประเทศ ระดับโลก หรือแม้แต่ผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นโครงการสรรหากุลสตรีไทยของเราในปีนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเราทำอยู่แล้ว เรายังมีเพิ่มในเรื่องของการปลูกฝังภาวะการเป็นผู้นำให้กับน้องๆ

สำหรับการจัดงาน "โครงการสรรหากุลสตรีไทย 2556" ภายใต้กรอบคิด "รู้รักษ์ ศักดิ์ศรี กุลสตรีไทย" ในปีนี้ ทางชมรมกุลสตรีไทยได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยกว่า 16 แห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ "พี่สอนน้อง" ที่จะตระเวนไปสอนยุวสตรีไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของการรักนวลสงวนตัว และการรักษาไว้ซึ่งค่านิยม ขนบธรรมเนียม ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของหญิงไทยอีกด้วย.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง