จี้'อ๋อย'วางแผนผลิตครู5-10ปีหวังเป็นวาระแห่งชาติและเร่งลงโทษโกงสอบสุดฉาวกู้ภาพลักษณ์วงการ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 00:00:18 น.

ศึกษาธิการ * ส.ค.ศ.ท.จี้ "อ๋อย" วางแผนผลิตครู 5-10 ปีข้างหน้าเป็นวาระแห่งชาติ เร่งรัดโครงการครูมืออาชีพ เพื่อให้คนเก่ง-คนดีเข้ามาเป็นแม่พิมพ์ วอนดูแลเงินเดือนอาจารย์สถาบันผลิตครูด้วย และเร่งหาผู้กระทำผิดโกงสอบครูผู้ช่วยมาลงโทษ กู้ภาพลักษณ์วงการครูบาอาจารย์

ผศ.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะประ ธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยตัวแทนสภาคณบดีฯ ได้เข้าพบนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อยื่นข้อเสนอพร้อมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพครู โดยสภาคณบดีฯ ได้ขอให้ ศธ.เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชา ชีพชั้นสูง ด้วยการวางแผนการผลิตให้มีระบบและมีคุณภาพ จัดทำข้อมูลความต้องการครูอย่างละเอียด โดยขอให้มีตัวเลขความต้องการหน่วยงานผู้ใช้ครูในแต่ละสังกัดล่วงหน้า 5-10 ปี และกำหนดให้การวางแผนผลิตครูเป็นวาระแห่งชาติ

ประธาน ส.ค.ศ.ท.กล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการครูมืออาชีพให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อจูงใจคนดี-คนเก่งมาเรียนครู ขณะเดียวกันสภาคณบดีฯ ขอให้ ศธ.ให้การดูแลในด้านต่างๆ แก่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ อาทิ เรื่องงบประมาณ อัตรากำลัง เงินเดือนค่าจ้างอาจารย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันฝ่ายผลิต พร้อมขอให้สภาคณบดีฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการวิชาชีพครูในทุกด้าน เช่น การพัฒนาหลักสูตรใหม่

ผศ.สุรวาทกล่าวต่ออีกว่า กรณี รมว.ศธ.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ประธาน ส.ค.ศ.ท.เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติโดยตำแหน่ง เพื่อร่วมให้ความเห็นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างเหมาะสม ทั้งยังเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของสภาคณบดีฯ ที่ต้องการให้ ศธ.เร่งรัดหาผู้กระทำความผิดกรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วยมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว เพราะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะการจูงใจคนดี-คนเก่งมาเป็นครูในอนาคต.

ADVERTISEMENT