คอลัมน์: เหนือจรดใต้: อีสานใต้ระวังพืชผักอันตราย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 00:00:54 น.

ดร.สังวาล สมบูรณ์ และ นพ. ประกิต เชื่อชม ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้วิจัยพบสารตกค้างในพืชผักและสิ่งมีชีวิต 7 ชนิด ชนิดละ 100 ตัวอย่าง ในกลุ่ม 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ มาตรวจสอบ พบว่าจิ้งหรีดมีสารพิษตกค้างมากที่สุด ร้อยละ 90 รองลงมาตั๊กแตน ร้อยละ 89 เนื่องจากทั้ง 2 ชนิดหากินอยู่ในแปลงปลูกพืช จึงมีโอกาสสัมผัสสารพิษมาก นอกจากนี้ ผักพื้นบ้านคือ ผักขะแยงและหญ้านาง ก็มีสารพิษตกค้าง ร้อยละ 71 และ 86 นับเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่าผักพื้นบ้านที่ได้ชื่อว่าสด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่า เริ่มไม่ปลอดภัย จึงขอเตือนประชาชนที่ต้องซื้อผักที่ตลาดพืชผักสวนครัวไปบริโภค ขอให้นำไปแช่น้ำก่อนนำไปปรุงอาหารหรือรับประทานจึงจะปลอดภัย.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง