เตือน35อปท.สอบผ่านต้องปฏิบัติตามกฎ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 00:00:37 น.

เชียงราย * กกต.ประกาศรับรอง 35 อปท.ที่ครบวาระ ขู่เชือดผู้สมัครทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการเลือกตั้งแสดงบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด หากเพิกเฉยหรือแสดงบัญชีเท็จเอาโทษถึงติดคุก

นายเอกชัย เรือนคำ ผอ.กต.ประจำ จ.เชียงราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบวาระ 35 แห่งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 ต.ค. ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ พุดซื่อ เป็นนายก อบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย, นายอินทอน เมืองมาหล้า เป็นนายก อบต.สันทราย อ.แม่จัน, นายเสรี ทิจินะ เป็นนายก อบต.โป่งผา อ.แม่สาย, นายศุพชีพ มั่งคั่ง เป็นนายก อบต.บ้านด้าย อ.แม่สาย, นายธนพร วังเมือง เป็นนายก อบต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน, นายมานิตย์ มูลเค้า เป็นนายก อบต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว, นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ เป็นนายก อบต.ห้วยชมภู อ.เมือง

นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ เป็นนายก อบต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย, นายบุญช่วย สุภาพ เป็นนายก อบต.ปล้อง อ.เทิง, นายรณชัย ปาลี เป็นนายก อบต.ศรีดอนไชย อ.เทิง, นายชาติ สุภารัตน์ เป็นนายก อบต.บัวสลี อ.แม่ลาว, นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู เป็นนายก อบต.ผางาม อ.เวียงชัย, นายสายัณห์ ขัตติยะ เป็นนายก อบต.แม่จัน อ.แม่จัน, นายเสริม ฤดีใจ เป็นนายก อบต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า, นายสหพงษ์ ศิริเสน เป็นนายก อบต.หนองแรด อ.เทิง, นายอภิชัย ดำแดงดี เป็นนายก อบต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง, นายกิตติกร ยอดแก้ว เป็นนายก อบต.ต้า อ.ขุนตาล, นายก๋องคำ นัยติ๊บ เป็นนายก อบต.ดงมหาวัน อ.เชียงรุ้ง, นายเฉลียว นัยนา เป็นนายก อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย, นายสิงห์คำ จอมสวรรค์ เป็นนายก อบต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง, นายสาคร สมยศ เป็นนายก อบต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า

นายแดนชัย บุลมาก เป็นนายก อบต.โป่งงาม อ.แม่สาย, นายสมบูรณ์ มาเยอะ เป็นนายก อบต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง, นายอุทัย ทองทั่ว เป็นนายก อบต.ตับเต่า อ.เทิง, นายวิมล ตาเมืองมูล เป็นนายก อบต.สันติสุข อ.พาน, นายสมควร นัยติ๊บ เป็นนายก อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง, นายสาคร ตั๋นคำ เป็นนายก อบต.ทานตะวัน อ.พาน ที่เหลือเป็นการรับรองสมาชิก อบต.

นายเอกชัยกล่าวว่า หลังประกาศรับรองออกมาแล้ว ให้ผู้สมัครทุกรายที่สอบผ่านหรือแพ้การเลือกตั้งยื่นแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง กกต.จะตรวจสอบเรื่องนี้เป็นพิเศษ หากยังเพิกเฉยถือว่าไม่สนองต่อข้อกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี และหากยื่นบัญชีอันเป็นเท็จจะมีโทษตั้งแต่ 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เฉพาะผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง