สุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรได้10รร.ชิง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 00:00:45 น.

เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วสำหรับการแข่งขันเรียลลิตี้การเกษตรในโครงการ "My Little Farm" ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปีที่ 5 หลังจากใช้เวลาเฟ้นหามาอย่างยาวนานกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศไทย มาสู่ 20 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จนในที่สุดก็ได้ 10 โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันแบบปฏิบัติจริง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ "คิดจริง ทำจริง บนพื้นที่จริง" และร่วมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ผสมผสานความรู้ด้านการเกษตรครบวงจร ทั้งการปลูก การลงทุน การบริหารจัดการ เพื่อให้นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง พร้อมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบปฏิบัติจริง 10 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย โรงเรียนประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนลานลักวิทยา จ.อุทัยธานี โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา จ.นครปฐม โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ.เลย โรงเรียนประชานุเคราะห์ 36 จ.น่าน โรงเรียนสุรินทร์รราชมงคล จ.สุรินทร์ โรงเรียนบ้านประสุข จ.นครราชสีมา โรงเรียนเทศบาลเชียงราย (เทศบาล 5) จ.เชียงราย โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร จ.สระแก้ว และโรงเรียนประชามงคล จ.กาญจนบุรี

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร อธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรไทยจะมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 45-50 ปี ยังไม่ค่อยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เกิดขึ้นสักเท่าไร จึงเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นตัวเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตรให้แก่เยาวชน นักเรียนและประชาชนทั่วไป ได้นำสาระความรู้ทางการเกษตรไปปฏิบัติใช้จริงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบการผลิตทางการเกษตรในทุกสาขาแบบครบวงจร

นายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ฟาร์มแชนแนล กล่าวว่า ในด้านการแข่งขัน เบื้องต้นคณะกรรมการจะคัดเลือกจากเอกสารโครงงานเกษตรจากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ หลังจากนั้นจึงคัดเลือก 20 โรงเรียน เพื่อนำมาเสนอโครงการงานแล้วคัดให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายเข้ารอบสู่การปฏิบัติจริงในฟาร์ม 1 ไร่ ระยะเวลา 60 วัน ภายใต้วงเงินที่จัดสรรไว้ ซึ่งในปีนี้การตัดสินหาผู้ชนะ ผลคะแนนจะได้จากการตรวจสอบการให้คะแนนประจำสัปดาห์ของคณะกรรมการ 40% ดูผลประกอบการ บัญชีรายรับ-รายจ่าย 25% คะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้าน 20% และการตอบปัญหาอีก 15% รวมเป็น 100%

โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท อุปกรณ์การเกษตรจากสยามคูโบต้า อุปกรณ์สำหรับศูนย์สารนิเทศเกษตรจากฟาร์มแชนแนล ทุนเพื่อพัฒนาศูนย์สารนิเทศเกษตรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโรงเรียนละ 10,000 บาท และจากกสยามคูโบต้าอีกโรงเรียนละ 5,000 บาท รวมทั้งรถจักรยานโรงเรียนละ 5 คัน ที่สำคัญที่สุดทุกคนที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์สอบโควตาตรงคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย ทั้งนี้สามารถติดตามชมและให้กำลังใจทั้ง 10 โรงเรียนได้ทุกวันอังคาร ทางรายการเด็กไทยหัวใจเกษตร สถานีโทรทัศน์ฟาร์มแชนแนล และรายการคนไทยหัวใจเกษตรทางโมเดิร์นไนน์ทีวี.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง