World Milk Day Thailand 2014

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 00:00:20 น.

นายสัตว์แพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมป์ศุสัตว์ พร้อมด้วย Mr.Hiroyuki Konuma ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ (อ.ส.ค.) ร่วมแถลงข่าวจัดงาน "วันดื่มนมโลก ประจำปี 2557" หรือ  Word Milk Day Thailand 2014 ภายใต้แนวคิด "Milk:Nutritious Food for AEC" ในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ สยามพารากอน เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรได้ให้ความสำคัญสนับสนุนการบริโภคนมและกระตุ้น ให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของการดื่มนม และหันมาบริโภคคนมากขึ้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง