อัยการเก็บข้อมูล'ป.โท'กฎหมาย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 00:00:04 น.

กรุงเทพฯ * เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายวันชัย รุจนวงศ์ โฆษกสำนักงานอัยการ สูงสุด กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) มีการเพิกถอนหลักสูตร ปริญญาโทด้านกฎหมายในการสอบ เข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาของ 7 มหา วิทยาลัยชื่อดังว่า คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ยังไม่ได้มีการเปิดพิจารณาตรวจ สอบคุณสมบัติของผู้สอบคัดเลือกอัยการผู้ช่วยสนามเล็กแต่อย่างใด โดย เท่าที่ทราบ ก.อ.จัดให้มีการสอบอัยการผู้ช่วยแต่ในสนามใหญ่เท่านั้น ซึ่งคุณ สมบัติการสอบนั้น ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย และจบหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งต้องมีประสบการด้านกฎหมายมาไม่ต่ำกว่า 2 ปีเท่านั้น

"ข่าวเรื่อง ก.ต.ไม่ออกใบรับรองหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยบางแห่งนั้น เข้าใจว่าเป็นการสอบผู้ ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็กที่เปิดรับเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทด้านกฎ หมายจากมหาวิทยาลัยที่ได้การรับรองหลักสูตรจาก ก.ต. แต่อัยการนั้นยังไม่มีการสอบอัยการผู้ช่วยสนามเล็ก จึงยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้แต่อย่างใด" นายวันชัยกล่าว และว่า หากอัยการมีการเปิดสอบสนามเล็กด้วยแล้ว ก.อ.ก็จะนำเรื่องนี้มาพิจารณาเช่นกัน แต่ในเบื้องต้นได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้หากมีการเปิดสอบอัยการผู้ช่วยสนามเล็กต่อไปภายในอนาคต.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง