เคาะโผนายพลเล็กชงก.ตร.29ก.ย.นี้

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 00:00:20 น.

สตช. * เมื่อวันที่ 25 ก.ย. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชา การตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) เป็นประ ธานการประชุมพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสม เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ ผบก.-รอง ผบช. ในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สง.ผบ.ตร.) โดยมีรอง ผบ.ตร. จเรตำรวจแห่งชาติ ทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลา 45 นาที สำหรับตำแหน่งว่างใน สง.ผบ.ตร. ระดับรอง ผบช. จำนวน 8 นาย ผบก. จำนวน 13 นาย

สำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้เหมาะสมที่ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็น รอง ผบช. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. 8 แหน่ง มี 1.พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย ผบก.อธ. 2.พล.ต.ต.อังกูร พูลเจริญ ผบก.กต.2 3.พล.ต.ต.สาโรช นิ่มเจริญ ผบก.ตส.3 4.พล.ต.ต.หญิงศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง ผบก.กง. 5.พล.ต.ต.นพปฎล อินทอง ผบก.ตป. 6.พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบก.ผอ. 7.พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโต ผบก.วจ. 8.พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล ผบก.กต.1

ส่วนรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้เหมาะสมที่ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็น ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.13 ตำแหน่ง มี 1.พ.ต.อ.วีรชัย ชุ่มเทศสร รอง ผบก.บ.ตร. 2.พ.ต.อ.หญิงวราภรณ์ ภูวรัตนกุล รอง ผบก.กง. 3.พ.ต.อ.สิงขร วิมลธำรง รอง ผบก.อต. 4.พ.ต.อ.สุรพล พูลศิริ รอง ผบก.ผอ. 5.พ.ต.อ.สมยศ อินทร์จันทร์ รอง ผบก.รท. 6.พ.ต.อ.หญิงพิมพ์พรรณ วรชินาคมน์ รอง ผบก.ตส.1 7.พ.ต.อ.สมชาย ชูชื่น รอง ผบก.ตป. 8.พ.ต.อ.ไพบูลย์ อุดมสินค้า รอง ผบก.กต.7 9.พ.ต.อ.มานิตย์ จันทรคณา รอง ผบก.กต.6 10.พ.ต.อ.หญิงพอตา บุญปรีชา รอง ผบก.อก.สกบ. ส่วนที่เหลืออีก 3 ตำแหน่ง มาจากนอกหน่วย

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นั้น ได้จัดทำบัญชีรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ในระดับรอง ผบช. มีดังนี้ 1.พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ ผบก.บคบ. 2.พล.ต.ต.ธนังค์ บุรานนท์ ผบก.รฟ. 3.พล.ต.ต.จตุรงค์ โชติดำรงค์ ผบก.ประจำ บช.ก. ส่วนคนที่ 4. นั้นมาจากนอกหน่วย สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นเป็นระดับ ผบก. คือ 1.พ.ต.อ.ชัยทัต บุญขำ รอง ผบก.ป. เป็น ผบก.ป. 2.พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป. เป็น ผบก.ปทส. 3.พ.ต.อ.ธงชัย วงศ์ศรีวัฒนกุล รอง ผบก.ปอศ. เป็น ผบก.ปอศ. 4.พ.ต.อ.สมชาย ทองศรี รอง ผบก.ปคบ. เป็น ผบก.ปคบ. 5.พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง ผบก.กต.3 เป็น ผบก.ปคม. 6.พ.ต.อ.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รอง ผบก.ปอศ. เป็น ผบก.อก.บช.ก. 6.พ.ต.อ.พงษ์ฤทธิ์ บุญเลี้ยง รอง ผบก.ป. เป็น ผบก.ประจำ บช.ก. 7.พ.ต.อ.สมชาย เกาสำราญ รอง ผบก.ป. เป็น ผบก.ทล. ส่วน พ.ต.อ.ประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบก.ปอศ. ได้ขึ้นเป็น ผบก.นอกหน่วย

ทั้งนี้ รายชื่อทั้งหมดจะนำเข้าที่ประ ชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในวันที่ 29 ก.ย.นี้ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในที่ประชุม.

บรรยายใต้ภาพ
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง