ร้องตรวจข้อสอบครูผู้ช่วยใหม่ทั้งหมดประธานส.ค.ศ.ท.ชี้กำกวม ไม่ชัดเจน แนะตั้งหน่วยงานออกโจทย์ที่ได้มาตรฐาน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 00:00:19 น.

กรุงเทพฯ * "ประธานคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์" ร้อง สพฐ.นำข้อสอบครูผู้ช่วยมาตรวจสอบใหม่ทั้งหมด ชี้การสอบครั้งล่าสุดที่มีปัญหา ข้อสอบกำกวม ไม่ชัด เจน แนะตั้งหน่วยงานผลิตข้อสอบต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี สร้างคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

นายสุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2558 ซึ่งได้สอบภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมานั้น ตนได้รับการร้องเรียนจากผู้เข้าสอบหลายหมื่นคนผ่านทางโซเชียลมีเดีย ว่าข้อสอบไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของข้อสอบที่ดีหลายประการ โดยเฉพาะความเที่ยงตรงของข้อสอบที่ออกมาในลักษณะไม่ตรงตามเนื้อหา และไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรการสอบ อีกทั้งข้อสอบบางข้อ คำถามมีลักษณะกำกวม คลุมเครือ อ่านแล้วเข้าใจไม่ตรงกัน คำตอบก็ไม่มีข้อยุติหรือไม่มีคำตอบ ขณะที่บางข้อก็ยากมากและมีความซับซ้อน โดยเฉพาะเรื่องการคำนวณ ที่บางข้อต้องใช้เวลาทำข้อสอบนานถึง 10 นาที เป็น ต้น

นายสุรวาทกล่าวต่อไปว่า จากข้อร้องเรียนกรณีดังกล่าว ตนจึงต้องการให้มีการตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ ถ้าหากพบว่าข้อสอบไม่เป็นมาตรฐานจริงอย่างที่มีผู้ร้องเรียน ก็ต้องมีการแก้ปัญหา ซึ่งอาจต้องมีการตรวจข้อสอบใหม่ หรืออาจถึงขั้นต้องจัดสอบใหม่ ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นกรณีที่ข้อสอบมีความผิดพลาดก็ต้องยกประโยชน์ให้ผู้เข้าสอบ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการจัดสอบในอนาคต ตนอยากเสนอว่าในการจัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยในครั้งต่อไป ควรมีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดำเนินการออกข้อสอบที่ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของข้อสอบ และจะทำให้ได้ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานอย่างแท้จริง โดยผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้จะเป็นสำนักหรือมหาวิทยาลัยก็ได้

"การที่ข้อสอบไม่ได้มาตรฐานเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้ได้ผู้ผ่านการสอบบางส่วนที่ไม่มีความรู้ความสามรถที่แท้จริง เพราะอาจเข้ามาได้ด้วยการเดา เดาเก่ง ได้คะแนนมาก ก็มีโอกาสหลุดเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม หากการคัดเลือกคนมาเป็นครูไม่สามารถคัดคนที่ดีจริงๆ ได้ ย่อมต้องส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาไทยแน่นอน" ประธาน ส.ค.ศ.ท.กล่าว.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง